Anmäla en lärare som brister i omsorgen

2017-03-28 i ÖVRIGT
FRÅGA
Jag har en fråga om hur jag som förälder kan agera då en lärare i grundskolan brister i sitt uppdrag. Dels handlar det om en total avsaknad av förmåga att hålla ordning i klassen. Barnen gör nästan vad de vill. Äter mellanmål, sitter med Ipaden, spelar schack eller sitter under bänken. Detta är enbart på denne lärares lektioner. Brister i sin pedagogiska förmåga då lektionerna är väldigt ostrukturerade, han kan inte hålla en röd tråd eller komma fram till vad han menar. Kommer bara in på sidospår. Agerar ibland omdömeslöst tex släpper in elever bland främmande hästar i en hage på lektionstid.1/3 av klassen uppnår inte kunskapsmålen. Detta är ett kärnämne. Har pratat med rektor flertalet gånger men vederbörande ser inte vidden av problemet. Vart kan vi vända oss?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med Lawline med din fråga!

Det kan handla om att ditt barn inte får den hjälp du behöver eller att skolan på något annat sätt inte uppfyller elevers rättigheter i skolan. Ett barns rättigheter i skolan är en rätt att känna sig trygg, rätt till arbetsro, rätt att få den hjälp man behöver, rätt att lära och utvecklas, rätt att få sin röst hörd, rätt att få betyg motiverade, rätt att gå i skolan och slutligen rätt att må bra i skolan.

Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Om du har frågor om arbetsmiljön i en förskola kan du vända dig till kommunen där förskolan ligger. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön.Om du har frågor om arbetsmiljön i en skola kan du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Om en legitimerad lärare och förskollärare har betett sig olämpligt eller varit oskicklig i sitt arbete kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Om en elev har blivit mobbad eller kränkt kan du anmäla det till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Om du upplever att skolan eller förskolan inte följer de regler som finns för den pedagogiska verksamheten eller omsorgen om barnen kan du vända dig till Skolinspektionen.

Anmälningar går till på så sätt att du går in på respektive myndighets hemsida och fyller i deras anmälningsformulär eller skickar ett mail där du beskriver ditt ärende, vilka brister du anser föreligger och varför. Vad gäller Skolinspektionen kan en anmälan resultera i en utredning. Om denna visar att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna kan Skolinspektionen kräva att de rättar till sina brister. Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare till Lärarnas ansvarsnämnd. Nämnden kan besluta att ge läraren en varning eller återkalla lärarens legitimation. En anmälan till Barn- och elevombudet kan resultera i skadestånd till barnet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Julia Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (19)
2021-02-13 Ärende hos hovrätten
2019-12-29 Juridiskt grundår & UJIK
2019-12-26 Fota och filma butik, restaurang och liknande
2019-06-26 Ansökan om körkortstillstånd och tips

Alla besvarade frågor (94603)