Anklaga anställd för stöld av dator samt krav för att sparka denne pga. stölden

FRÅGA
Hejsan,Jag jobbar för ett företag som har Mac datorer värda 25,000kr på kontoret. Nyligen försvann en av dessa datorer från arbetsplatsen och när vi kollar på säkerhetskamerorna ser vi att en arbetare (som inte jobbar vid Mac datorerna) tar en av dem och går in i ett separat rum med den, han kommer sedan ut tomhänt och går hem. Denna arbetare har alltså ingen legitim anledning att ta denna dator då det inte är hans och han jobbar inte med den. Denna dator försvinner alltså sedan men vi kan inte bevisa att han lämnat kontoret med den då det enda vi ser är att han går in med den i ett separat rum och sedan kommer ut tomhänt. Vi har inte heller några vittnen som kan vittna om stölden, men som sagt var han den sista personen som sågs med datorn innan den försvann. Går det att anklaga honom för stöld? Om inte kan vi sparka honom för detta?Tack för all hjälp!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det går helt klart att anklaga personen för stöld utifrån detta scenario. När den anställde tar datorn tillgriper denne olovligen något som tillhör annan (arbetsgivaren), vilket också innebär ekonomisk skada för denne. Själva handlingen du beskriver i din fråga utgör således en stöld (8 kap 1 § Brottsbalken).

Dock är det alltid svårt att sia kring huruvida personen i en rättegång verkligen kommer bli dömd. Vid rättegång är det upp till åklagaren att bevisa att personen är skyldig utom allt rimligt tvivel (man brukar tala om cirka 98 % sannolikhet för att stölden verkligen ska ha ägt rum). Det är onekligen ett högt krav, men utifrån information i din fråga finns det ju egentligen ingen annan förklaring till varför datorn är borta. De faktum att personen fångats på kamera torde också väga tungt som bevisning i sammanhanget (egentligen också ha ett bättre bevisvärde än om vittnen sett personen gå iväg med datorn). Således anser jag att det finns förutsättningar att anklaga personen för stöld utifrån scenariot i din fråga, och även rimliga förutsättningar att denne ska bli dömd för stölden .

Däremot skulle jag absolut inte rekommendera att sparka personen innan fällande dom. Om personen blir dömd för stöld i en domstol kan ni absolut sparka denne, men att göra det innan dess vore att själva agera era egna "domare" i saken och indirekt "döma" personen för en stöld ni inte ens vet om denne begått. Detta skulle kunna leda till att ni får betala ett stort skadestånd om den sparkade väljer att dra denna "sparkning" inför arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen skulle aldrig godkänna det faktum att en arbetsgivare väljer att sparka en person för scenariot du beskriver i din fråga utan en fällande dom för stöld. Det ni ska göra är alltså att: steg 1=invänta fällande dom (stöld), steg 2=sparka personen efter den fällande domen.

Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Sebastian Näslund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (617)
2020-07-30 Hur mycket kan man få i böter för ringa stöld?
2020-07-30 Kan man fällas för ringa stöld trots nekande och brist på bevis?
2020-07-28 Utlöser byte av lås något straffansvar?
2020-07-28 Förbjudet att låsa ute sammanboende?

Alla besvarade frågor (82649)