Anhörigplacering vid LVU

2017-12-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om socialtjänsten har en skyldighet att lägg ett barn som inte biologiska föräldrar kan ta hand om någon annanstans än i de närmaste släktingarna ? Om barnet är i LVU kan de då säga nej till mig som är morbror till barnet ? Eller kan de säga nej till barnets mor-far föräldrar ? Måste man ansöka om att bli famijhem om man vill att barnet ska bosätta sig hos någon nära släkting?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Vid beslut i ärenden om LVU ska det som anses vara bäst för den unge vara avgörande, 1§ 5 st LVU. Enligt 11§ LVU så är det Socialtjänsten som beslutar om hur vården ska beredas och var den unge ska vistas under vårdtiden. Detta innebär att de får säga nej till dig som är morbror om de anser att det är oförenligt med det som är bäst för den unge.

En väldigt generell hänvisning görs i 10§ LVU att bestämmelserna i Socialtjänstlagen (SoL) även kan tillämpas på vårdens utformning vilket detta ju rör. I 6:5 SoL framgår det att socialtjänsten i första hand ska överväga om den unge kan placeras hos någon anhörig eller närstående vilket du är, detta brukar benämnas för anhörigprincipen och bör kunna styrka din önskan om att få ta emot den unge trots att bestämmelsen inte finns i LVU. Även detta gäller bara om det kan anses vara bäst för barnet.

Jag rekommenderar att du kontaktar Socialtjänsten och förklarar situationen för en handläggare som kan ge mer information om hur de bedömt er lämplighet som hem för den unge eller om ingen sådan skett önska att de kanske kan göra en sådan bedömning nu.

Jag hoppas att detta ger dig vägledning i frågan! Om du behöver mer hjälp är du välkommen att ställa en ny fråga eller kontakta Lawlines jurister här.

Vänligen,

Jessica Khoo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97662)