Ångra domen om äktenskapsskillnad efter den vunnit laga kraft

2017-08-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Min fru ville skiljas och efter betänketiden på 6 månader gick ut skickade vi in papprena till Attunda Tingsrätt som dömde till äktenskapskapsskillnad. Men vi båda ändrade oss inom de tre veckor man har på sig att överklaga vilket vi nu gjort till Svea Hovrätt.Tingsrätten har med det inte begått något juridiskt fel utan dömt enligt vår vilja.Dock ändrade vi oss. Finns det något stöd enligt lag för Hovrätten att riva upp Tingsrättens beslut?Vi får i och för sig svar av Hovrätten inom 6-8 veckor men vi undrar hur lagen ser ut och hur praxis fungerar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett äktenskap är upplöst när en dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft 5 kap 6 § Äktenskapsbalken (Äktb), och ändra fram till den tidpunkten kan en make återkalla sin ansökan om eller sitt samtycke till äktenskapsskillnad.

I RH 1994:29 utgör ett exempel på en återkallelse av samtycke. Mannen hade i tingsrätten gått med på äktenskapsskillnad utan betänketid. Sedan han ångrat sig överklagade han tingsrättens dom på äktenskapsskillnad. Skilsmässodomen undanröjdes av HovR som dessutom förklarar att betänketid skulle löpa.

Ett annat rättsfall är RH 1998:5 där sedan en betänketid löpt under sex månader hade underrätten dömt till äktenskapsskillnad på makarnas gemensamma begäran; det återstod då omkring fyra månader av den maximala betänketiden om ett år (man ska ju begära fullföljd inom ett år från det att sex månadersbetänktetiden har löpt ut vilket framgår av 5 kap 3 § Äktb) Efter överklagande av makarna, som ångrat sig, blev domen undanröjd av hovrätten som i enlighet med makarnas begäran och enligt grunderna för 5 kap 1 § Äktb förordnade att betänketiden skulle fortsätta löpa.

Så troligtvis kommer Hovrätten att döma i utfallet som RH 1998:5 och kommer att besluta att betänketiden ska fortsätta löpa. När betänketiden har löpt ut (1 år) och ni inte har gjort ett nytt yrkande inom ett år från betänketidens början, har frågan om äktenskapsskillnad fallit.

Ni bör kunna vara lugna!

Hoppas det var svar på din fråga!

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1070)
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94235)