FrågaFAMILJERÄTTBodelning13/07/2019

Ångra bodelningsavtal

Mina två vänner ska skiljas, mitt i allt kaos har mannen skrivit över exakt allt på sin fru och ångrar sig nu i efterhand. Däribland var hans företag, hus, bil och aktier. Kan han ångra sig? Han var under hård press och stress, även blivit både psykiskt och fysiskt misshandlad av sin fru under en längre tid och förhastade sig, vilket han inser nu.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bodelningsavtal

Vid en äktenskapsskillnad ska en bodelning göras mellan parterna enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Det finns ingen tidsram för när detta ska göras men det bästa är såklart så snart som möjligt för att undvika trassel. Det som däremot måste till är att en skriftlig handling ska upprättas och underskrivas av båda parterna enligt ÄktB 9 kap. 5 §. Det framgår inte av din fråga huruvida en sådan bodelning skett eller om det enbart är muntliga överenskommelser som skett.

Om så är fallet så har egentligen bodelningen inte skett på korrekt sätt och din vän har ett utrymme att ändra sig. Skulle exet sätta sig till motvärn till det så kan din vän begära en bodelningsförrättare hos tingsrätten enligt ÄktB 17 kap. Då kommer en utomstående person att gå igenom parets tillgångar och förrätta en bodelning. Ansökan kostar 900 kr och görs till tingsrätten. Kostnaden för bodelningsförrättaren kommer att bekostas av båda parter.

Jämkning av bodelningsavtal

Skulle det vara så att det finns ett skriftligt avtal parterna emellan kan det ändå finnas en möjlighet att jämka bodelningen med hjälp av avtalslagen 36 § med grund att det är oskäligt att den ena parten ska gå ifrån med så pass mycket större tillgångar än den andra. Domstolen kan då hjälpa till att jämka avtalet så att det blir mer jämlikt.

Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!


AnnaSara JariusRådgivare
Hittade du inte det du sökte?