Ångra bodelning

2019-08-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej. När vi skildes för 4,5 år sedan sa min dåvarande make att vår gemensamma villa lämnar han till mig och barnen. I praktiken blev ju jag ensam ägare och har också fått ensam lagfart på villan sedan 4 år. Vi skrev ett eget bodelningsavtal som bevittnades av 2 personer där det tydligt framgår att fastigheten xxx samt lånen på denna blir min egendom. Däremot blev vår då gemensamma fritidsfastighet makens egendom. Kan tillägga att värdet på fritidsfastigheten endast var c:a en fjärdedel av villans värde. Vi bestämde denna fördelning mycket på grund av att jag investerat mitt föräldraarv för att lösa nästan hela lånet på villan. Nu har exmaken tydligen ångrat sig då han drabbats av dålig ekonomi och vill stämma mig och dra mig inför domstol för han vill ha hälften av det beräknade värdet på villan. Kan han verkligen få rätt till detta när vi var överens om hur vi skulle fördela fastigheter o övrigt och det finns dokumenterat i ett bodelningsavtal?Trist utveckling
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tråkig utveckling precis som du säger.

Enligt äktenskapsbalken 9 kap. 5 § så ska bodelningen förrättas av makarna tillsammans genom att det skriftligen upprättas en handling som underskrivs av båda parter. Detta har ni gjort och därmed så är bodelningen giltig. Det finns därför, såvitt jag kan se, väldigt lite som ditt ex kan komma dragandes med såhär i efterhand. Bodelningen syftar ju till att klarlägga äganderättsförhållandena så att parterna ska kunna gå vidare och inte framställa krav mot varandra i evig tid.

Med detta sagt finns väl en risk att ett smart ombud kan komma på att ge sig på en jämkning av avtalsvillkoret med hjälp av en analog tillämpning av avtalslagen 36 §. Lagrummet syftar till att kunna jämka avtalsvillkor, vilka som helst, som är uppenbart oskäliga. Där ligger även den springande punkten - att göra en bedömning av huruvida det verkligen är så oskäligt att det skulle föreligga skäl för jämkning och för det måste man sitta på mer information än den jag har att tillgå idag, men jag skulle ändå som regel inte oroa mig. Det låter inte som att det förelegat någon överdriven vinning för dig, särskilt inte om du lagt in din arvslott. Det är även något som kan påverka hur ägandeförhållandet ser ut beroende på om det t ex fanns ett testamente där ditt arv upprättades som enskild egendom.

Som du ser skapar juridiken ofta fler frågor än svar men jag hoppas att du fått lite hjälp på vägen och önskar dig ett lycka till och en något lugnade sinnesstämning!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2582)
2020-08-06 När infaller den kritiska tidpunkten för bodelningen?
2020-08-05 Har jag rätt till hälften av min frus fastighet utomlands?
2020-08-04 Hur går en bodelning till?
2020-08-03 Har ens make rätt till arv man fått vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (82646)