Ange i testamente vem som ska ärva efter första arvtagaren avlidit

2018-10-01 i Testamente
FRÅGA
Hej! Min man och jag tänker skriva ett testamente och att det som vår son ärver efter oss ska vara hans enskilda egendom. När han dör ärver då hans son, alltså vårt barnbarn honom då eller är det hans fru som ärver honom? Måste sonen skriva ett testamente eller gåvobrev omgående att detta arv ska vara barnbarnets enskilda egndom?Vänligen
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att föreskriva i ert testamente att det som er son ärver ska betraktas som enskild egendom får som konservens att om han skulle skilja sig från sin fru kommer denna egendom att undantas från bodelningen. Det påverkar dock inte hur egendomen kommer att fördelas vid hans bortgång.

Under förutsättning att ert barnbarn är gemensamt barn till er son och hans fru är det hans fru som kommer att ärva allt (även egendom som betraktas som enskild egendom) efter honom i första hand. Detta eftersom makes arvsrätt går före gemensamma barns arvsrätt enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken. Barnet har i detta fall det man brukar kalla för efterarvsrätt, vilket innebär att frun inte kan testamentera bort egendomen eller ge bort den på annat sätt. Det finns dock inget generellt hinder för att hon skulle slösa bort egendomen och på så vis minska efterarvet till ert barnbarn.

Som jag tolkar din fråga är målet med ert testamente att ert barnbarn är den som ärver egendomen efter er son och inte att det går först till er sons fru. Detta går att uppnå på flera sätt.

Er son testamenterar egendomen till ert barnbarn

Ett sätt att säkerställa att ert barnbarn blir den som ärver är, precis som du skriver i frågan, att er son kan upprätta ett testamente där detta framgår. Finns det ett testamente gäller detta före den arvsordning som framgår av Ärvdabalken, finns vissa undantag men dessa inte aktuellt att ta upp i detta fallet. Hans son kommer då få denna egendom till delad direkt och sedan ha efterarvsrätt på resterande del av arvet som först tilldelas den efterlevande maken.

Testamentarisk sekundosuccession

Ett annat sätt att uppnå samma resultat är genom att förordna om sekundosuccession i ert testamente. Sekundosuccession är bestämmelser om efterarv. Det ni kan göra i ert testamente är att skriva vad som ska hända med egendomen vid er sons bortgång. Helt enkelt att ni skriver ni att "egendomen X ska tillfalla vår son och betraktas som hans enskilda egendom, vid vår sons bortgång ska egendomen tillfalla vårt barnbarn" eller liknande. Ett förordnade om sekundosuccession innebär att personen som först tilldelas egendomen får denna med "fri förfogande rätt" och inte "full äganderätt". Det är då inte möjligt för er son att testamentera bort egendomen eller skänka den i gåva.

Sammanfattningsvis

Det går att lösa på olika sätt att barnbarnet blir den som ärver egendomen efter er son och inte hans fru. Detta uppnås dock inte bara genom att skriva att det er son ärver ska betraktas som enskild egendom. Enskild egendom undantas från en bodelning men inte vid fördelning av arv.

Vänligen,

Jenny Wärnerup
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2185)
2019-07-20 Vår dotter led av flera psykiska sjukdomar och tog tunga mediciner vid tillfället då hon upprättade ett testamente. Kan testamentets giltighet därmed angripas?
2019-07-19 Är det juridiskt rätt att ett syskon får laglott och det andra får kvarlåtenskap?
2019-07-18 Måste det skrivas in kontonummer i testamente?
2019-07-18 Klander av testamente

Alla besvarade frågor (71226)