Angående SOU:ers betydelse som rättskälla i domstol

Kan rätten använda SOU:er som underlag i sin rättstillämpning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det väldigt korta och enkla svaret på din fråga är; ja, rätten kan använda SOU:er som underlag i sin rättstillämpning. Jag ska dock utveckla detta svar något.

Som ”rättskällor” beaktas i princip i Sverige lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin (avhandlingar, böcker, artiklar m.m. författade av framstående jurister). SOU:er utgör en del av de förarbeten som föregår införandet av en ny lag. Även om det är vanligare att domstolar refererar till propositioner, som tillkommer på ett senare stadie i lagstiftningsprocessen än SOU:er, så är det inte helt ovanligt att hänvisningar även sker till SOU:er. Detta gäller såväl hänvisningar till SOU:er som har lett till lagstiftning, som ska leda till lagstiftning men ännu inte har gjort det och SOU:er som aldrig ledde till lagstiftning. Anledningen till detta är bland annat att den analys som görs i en SOU, framförallt av gällande rätt, är mer omfattande och bred i jämförelse med en proposition, som är mer inriktad på att genomföra en viss lagstiftning med ett specifikt innehåll.

Vill du läsa vidare om SOU:ers betydelse som rättskälla i domstolar, så har en före detta domare i Högsta Domstolen skrivit denna artikel angående frågan; SvJT 2011 s. 777.

Här länkar jag också till några rättsfall från Högsta Domstolen där de hänvisar till SOU:er: NJA 2002 s. 477, NJA 2005 s. 919 och NJA 2006 s. 732.

Hoppas du anser att du fått din fråga besvarad. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Allmänt om lagar och regler? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”