Angående SOU:ers betydelse som rättskälla i domstol

FRÅGA
Kan rätten använda SOU:er som underlag i sin rättstillämpning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det väldigt korta och enkla svaret på din fråga är; ja, rätten kan använda SOU:er som underlag i sin rättstillämpning. Jag ska dock utveckla detta svar något.

Som ”rättskällor” beaktas i princip i Sverige lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin (avhandlingar, böcker, artiklar m.m. författade av framstående jurister). SOU:er utgör en del av de förarbeten som föregår införandet av en ny lag. Även om det är vanligare att domstolar refererar till propositioner, som tillkommer på ett senare stadie i lagstiftningsprocessen än SOU:er, så är det inte helt ovanligt att hänvisningar även sker till SOU:er. Detta gäller såväl hänvisningar till SOU:er som har lett till lagstiftning, som ska leda till lagstiftning men ännu inte har gjort det och SOU:er som aldrig ledde till lagstiftning. Anledningen till detta är bland annat att den analys som görs i en SOU, framförallt av gällande rätt, är mer omfattande och bred i jämförelse med en proposition, som är mer inriktad på att genomföra en viss lagstiftning med ett specifikt innehåll.

Vill du läsa vidare om SOU:ers betydelse som rättskälla i domstolar, så har en före detta domare i Högsta Domstolen skrivit denna artikel angående frågan; SvJT 2011 s. 777.

Här länkar jag också till några rättsfall från Högsta Domstolen där de hänvisar till SOU:er: NJA 2002 s. 477, NJA 2005 s. 919 och NJA 2006 s. 732.

Hoppas du anser att du fått din fråga besvarad. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (746)
2020-10-19 Är urinprov hos socialtjänsten obligatoriskt?
2020-10-13 Är motiveringen till ett beslut bindande?
2020-09-30 Hur gör man för att få en ändring av lagen som tillåtet sidor som Ratsit att publicera uppgifter?
2020-09-29 Kan man bli portad från en affär på grund av snatteri?

Alla besvarade frågor (85191)