Angående särkullbarn och rätten till arv!

Hej. Har en fråga angående arv efter min far. Han köpte ett hus för 30 år sedan men skrev över det på sin fru pga en ev indrivning ( skatte skuld ) . Nu äger hans fru huset . Har min syster å jag någon rätt till arv ?Vad jag förstår äger hans fru allt , bilarna mm.

Mvh Eva-Lena Meison

Lawline svarar

Hej!

Som jag förstår det så verkar det som att din far inte ägde någon egendom överhuvudtaget vid sin bortgång. Detta innebär däremot inte att du och din syster inte har rätt att ärva egendom som ägs av er fars fru.

När en gift person avlider så upplöses äktenskapet mellan den döde maken och efterlevande maken, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 1 kap 5§ . När ett äktenskap upplöses ska det förrättas en bodelning. Bodelning förrättas 1. antingen makarna emellan eller 2. mellan den efterlevande maken och den avlidnes arvingar se ÄktB 9 kap 5§. I ert fall ska bodelning göras enligt alternativ 2. Ni har i regel samma rättigheter till boet såsom er far skulle haft om han levde, se ÄktB 9 kap 5§ sista stycket.

Vad för egendom ingår i en bodelning med anledning av upplöst äktenskap?

I en bodelning, med anledning av att ett äktenskap upplöses, ingår enbart egendom som kallas för giftorättsgods, se ÄktB 10 kap 1§. Vad är då giftorättsgods? Giftorättsgods är all sådan egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom blir aktuellt antingen genom ett äktenskapsförord eller genom ett tredjemansvillkor i samband med bl.a. arv, testamente eller gåva, se ÄktB 7 kap 2§. Jag har ingen information ifall er far och hans fru har skrivit ett äktenskapsförord eller om egendomen som skrevs över till hans fru blev villkorad som hennes enskilda. Det senare är minst troligt, men även att makarna ska ha skrivit ett äktenskapsförord, eftersom detta skulle innebära att er far skulle ge bort sin egen egendom till sin fru och samtidigt ta bort möjligheterna att få ta del av egendomen vid en eventuell äktenskapsskillnad. Troligtvis utgör alltså fruns egendom giftorättsgods, i varje fall den egendomen som hon fått överskriven till sig av eran avlidne far.

Efter skuldavdrag av varje makes andel i boet så delas egendomen lika mellan makarna, se 11 kap 3§. Denna paragraf nämner förhållandet mellan makarna, men eftersom Ni som arvingar ersätter er faders plats i boet, så gäller samma likafördelning för er. När bodelningen förrättats så kommer det egendomsvärde som tillfaller er fader att utgöra egendom som ingår i dödsboet. I dödsboet kan finnas skulder (dvs. er fars privata skulder) som måste återbetalas. Efter att dessa skulder har betalats av så kan arvet skiftas mellan arvingarna.

Viktigt att veta, är att om det vid den första bodelningen med anledning av att äktenskapet mellan er far och hans fru upplöstes, så har den efterlevande maken ALLTID rätt att få ut minst 4 x prisbasbeloppet beräknat enligt 2 kap. 6och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde vid tiden för dödsfallet. Prisbasbeloppet för 2016 är 44 300 kr. Det innebär att frun har rätt att få ut minst 177 200 kr ur den första bodelningen, se Ärvdabalken 3 kap 1§.

Om er far och hans fru har gemensamma barn så kommer arvskiftet att se helt annorlunda ut än vad i ovan redovisats: Ponera att de har två gemensamma barn. I så fall har frun rätt till hälften, med fri förfoganderätt, av den egendom som finns i dödsboet efter betalning av dödsboets skulder, se Ärvdabalken 3 kap 1§. Frun kommer alltså ärva den del som deras gemensamma barn har rätt till, fast enbart med fri förfoganderätt med förbehåll för de gemensamma barnens rätt till efterarv.

Hoppas Du fått ett svar på din fråga.

Vänligen,

Arash GhavamnejadRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning