Angående möjlighet att genom testamente minska arv för särkullbarn till förmån för make

2015-05-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Gift kvinna med man som har 2 särkullebarn.Vi har inga gemensamma barn.Om maken dör först.Kan vi genom testamente se till att hans barn ärver så lite som möjligt vid hansbortång? I så fall hur många % måste jag betala ut? Lagfart på hus+ bankmedel står på mig.Gör det någon skillnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Reglerna om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB) (länk). Där anges i 3 kap. 1 § att om en avliden person var gift, så ska dennes kvarlåtenskap (personens egendom) normalt tillfalla den efterlevande maken. Om den avlidne däremot har ett eller flera särkullbarn, så framgår av paragrafen att den efterlevande maken har rätt till kvarlåtenskapen endast om särkullbarnen avstår från att ta begära ut sin arvslott. Arvslotten utgörs av kvarlåtenskapen dividerat med antalet barn till arvlåtaren (t.ex. om kvarlåtenskapen är 1 miljon kronor och den avlidne har två barn, så är vardera barns arvslott 500 tkr).

I den situation som du beskriver i frågan innebär detta i praktiken, att om din make avlider först så kommer all hans kvarlåtenskap att tillfalla hans två barn, om de inte väljer att avstå från sin rätt att få ut arvslotten, vilket de kan göra enligt 3 kap. 9 § ÄB.

Det ovan angivna gäller under förutsättning att inget testamente finns som föreskriver något annat. Genom ett testamente går det nämligen att bestämma att din makes särkullbarn ska ärva mindre än sin arvslott. I 7 kap. 1 § i förening med 7 kap. 3 § ÄB kan utläsas att bröstarvingar (barn) endast har laglig rätt att utkräva sin laglott, som utgörs av hälften av arvslotten. Om din make således upprättar ett testamente där han uttrycker att hans vilja är att du ska ärva all hans kvarlåtenskap med ”full äganderätt” eller liknande, så kommer hans barn endast kunna kräva ut sin laglott i enlighet med 7 kap. 3 § ÄB. I en sådan situation ärver alltså din makes två barn 50 % av hans kvarlåtenskap och du ärver resterande 50 %.

Det faktum att lagfart och bankmedel står i ditt namn påverkar inte det som angivits ovan. Det kan istället påverka vid bodelningen, vilket sker före den tidpunkt då kvarlåtenskapen fördelas genom arv.

Sammanfattningsvis kan detta beskrivas med ett exempel. Om din make i ett testamente anger att han vill att du ska ärva all hans kvarlåtenskap med full äganderätt, så har hans två barn endast rätt att kräva ut hälften av sin arvslott (den s.k. laglotten). Om om kvarlåtenskapen efter din make således uppgår till exempelvis 1 miljon, så utgör vardera barns arvslott 500 tkr och laglotten 250 tkr. Vardera barn kan då begära jämkning av testamentet och kräva ut 250 tkr var (totalt 500 tkr) och resterande 500 tkr ärver du efter din make.

Till sist vill jag tillägga att ni enkelt kan få hjälp att upprätta ett testamente efter era önskemål via vår avtalstjänst, som ni kan hitta här.

Hoppas att ovanstående gav dig svar på din fråga, i annat fall är du välkommen att ställa ytterligare frågor i frågeformuläret nedan.

Med vänlig hälsning,

Adam Karttunen Bark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll