Angående enskild egendom vid bodelning

2015-03-30 i Bodelning
FRÅGA
Hej,När i samband med skilsmässa behöver bodelning göras? Hur gör man om en av makarna har pengar i utlandet? Räknas det in?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Bodelning ska i regel ske när äktenskap upplöses och då ska makarnas egendom fördelas mellan dem. Detta går att utläsa i Äktenskapsbalkens nionde kapitel, 1 §:
" När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Är makarna ense, får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Anmälan ska registreras av Skatteverket."

Lagen finner du: här

Vid bodelning delar makarna lika på giftorättsgodset. Det som inte ingår i giftorättsgodset är enskild egendom enligt Äktenskapsbalken 7:1.
Enskild egendom är:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Om makens egendom, i fallet du beskriver, är enskild ska den alltså inte ingå i giftorättsgodset. Är egendomen inte enskild ska den då inräknas i giftorättsgodset om de står i makens namn och går att spåra.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2556)
2020-07-08 Påverkar ingående av nytt äktenskap en pågående bodelning?
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen

Alla besvarade frågor (81763)