FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder06/01/2014

Angående åtalspreskription för grov misshandel och relationen till EKMR

Hej, Jag har nyligen blivit dømd for en grov misshandel som utræffade sig før øver 3 år sedan. Jag har inte forsinkat rættegången på något vis. Ær det inom rimliga grænser? syftar på art 13 i europakonventionen. "var och ens rätt till ett så kallat "effektivt rättsmedel", dvs en effektiv och inom rimlig tid avgjord rättegång. Denna rättighet har ansetts kränkt när det (utan särskilt skäl) har tagit två år för hovrätten att ta upp ett mål."

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Denna fråga rör åtalspreskription det vill säga en viss tid efter att ett brott har begåtts får påföljd inte utdömas. Denna tid är olika lång beroende på hur straffvärt brottet man begått är (t.ex. mord preskiberas aldrig om gärninspersonen är över 21 år vid brottet), Brottsbalken (BrB) 35:2, lagen hittar du https://lagen.nu/1962:700.

Det relevanta brottet begicks för tre år sedan och det rör sig om grov misshandel. Grov misshandel har en straffskala på ett till sex års fängelse, svåraste straffet är alltså sex års fängelse (BrB 3:6) vilket enligt en tabell i BrB 35:1 innebär att åtalspreskription inträder först efter tio år (punkt tre i paragrafen). Tre år är alltså inte för lång tid för att bli åtalad och dömd efter en grov misshandel. Dessutom avbryts åtalspreskription när man tar del av åtal eller häktas.

Artikel 13 i europakonventionen tar sikte på att var och ens  rättigheter som blivit kränkta enligt just den konventionen om de mänskliga rättigheterna ska ha tillgång till ett effektivt rättsmedel. Mer relevant för din fråga skulle jag nog säga att artikel 6 är om att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång inom skälig tid efter det att man blivit anklagad för brottet.

Tyvärr kan jag inte ge dig något bättre svar än detta, men det är rimligt att bli dömd först efter tre år och inte alls ovanligt, om det är till någon tröst. Skulle vi ha alltför korta preskriptionstider skulle allt för många kunna "hålla sig undan" ett kort tag efter brottet och på så sätt undgå straff.

Mvh

Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”