Ändringar i testamente

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA
Hej! Vi har skrivit testamente men vill ta bort vissa delar. Kan vi stryka dessa och bevittnas på nytt?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Formkraven för ett testamente är att handlingen ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn ska skriva under testamentet i de två vittnens samtidiga närvaro (10 kap. 1 § ÄB). Om ni vill tillägga eller ändra vissa delar kan detta göras i en ny testamentshandling eller i det ursprungliga testamentet. Om ni ska göra ändringarna i det ursprungliga testamentet ska samma formkrav som för upprättande av ett testamente återigen uppfyllas (10 kap. 6 § ÄB). Det ska alltså vara skriftligt, med testators underskrift och bevittnas av två vittnen.

Det kan finnas en risk för tolkningsproblem vid olika former av ändringar och tillägg till ett testamente och det kan därför ibland vara att föredra att förstöra det ursprungliga testamentet och upprätta ett helt nytt.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2522)
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente
2020-06-30 Godkännande och ändring av "testamente"

Alla besvarade frågor (81688)