Ändringar i testamente

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA
Hej! Vi har skrivit testamente men vill ta bort vissa delar. Kan vi stryka dessa och bevittnas på nytt?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Formkraven för ett testamente är att handlingen ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testatorn ska skriva under testamentet i de två vittnens samtidiga närvaro (10 kap. 1 § ÄB). Om ni vill tillägga eller ändra vissa delar kan detta göras i en ny testamentshandling eller i det ursprungliga testamentet. Om ni ska göra ändringarna i det ursprungliga testamentet ska samma formkrav som för upprättande av ett testamente återigen uppfyllas (10 kap. 6 § ÄB). Det ska alltså vara skriftligt, med testators underskrift och bevittnas av två vittnen.

Det kan finnas en risk för tolkningsproblem vid olika former av ändringar och tillägg till ett testamente och det kan därför ibland vara att föredra att förstöra det ursprungliga testamentet och upprätta ett helt nytt.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2642)
2020-10-26 Vad kostar det att upprätta ett testamente och var kan testamentet förvaras?
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?

Alla besvarade frågor (85416)