FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente08/10/2016

Ändring av testamente

Hej!

Om någon har upprättat ett testamente enligt formkraven i ÄB, och t.ex. har skrivit att hens kvarlåtenskap ska fördelas lika mellan tre personer, och sedan ett par dagar innan sin död stryker ett av namnen på testamentet - är detta då giltigt?

Enligt 10:5 är det ju möjlig för en testator att återkalla ett förordnande, men gäller detta endast hela testamentet, eller kan man t.ex. stryka bara en del av testamentet (utan några formkrav) med giltig verkan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Testamenten och hur de upprättas och ändras stadgas i ärvdabalken (ÄB) som du hittar här. Precis som du säger, så har en testator rätt att återkalla ett förordnande enligt ÄB 10:5 och det är också möjligt att göra tillägga eller på andra sätt ändra i det samtidigt enligt ÄB 10:6. Återkallande av ett testamente och ändringar i det kan göras antingen genom att förstöra det gamla testamentet och skriva ett helt nytt, eller genom att göra ändringar i det redan existerande.

Ett villkor för att en ändring av ett testamente ska vara giltigt är att samma formkrav följs som vid upprättande av ett testamente. Detta innebär att ändringen ska göras skriftligen och undertecknas av testator och två vittnen enligt ÄB 10:1. Dock finns ett undantag från dessa formkrav i ÄB 10:3. Om testatorn inte kan följa dessa formkrav på grund av sjukdom eller någon nödsituation, så kan hen i stället förordna om kvarlåtenskapen muntligen inför två vittnen eller utan vittnen genom att skriva ner sin vilja och underteckna det.

Utgångspunkten är alltså att även en ändring av ett testamente ska göras skriftligen med underskrift av två vittnen. Det går alltså inte att bara stryka ett namn i ett testamente som redan finns och är giltigt. Dock kan formkraven bortses från i nödsituation eller vid sjukdom som gör det omöjligt för testatorn att följa dem. Om personen i din fråga dog kort efter det att testamentet ändrades på grund av en allvarlig sjukdom, så skulle det kunna räcka om ändringen av testamentet gjordes enligt ÄB 10:3. Då räcker det med två vittnen vid muntligt förordnande, eller skriftligt förordnande som undertecknas av testator själv.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von BornstedtRådgivare