Ändring av stadgar - vad krävs?

2017-02-28 i Föreningar
FRÅGA
Hejsan. Har en fråga ang ändring i stadgar i en motburen förening. Vi har årsmöte i mars och mina är har man möjlighet att ändra stadgar hur som helst? Hur många röster krävs för att man kan ändra stadgar och om det går, hur länge tar de innan dom nya stadgarna träder i kraft och vem godkänner ändringen??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår i mitt svar från att din fråga avser en ekonomisk förening enligt lag om ekonomiska föreningar. Det finns även ideella föreningar, men dessa regleras till största del av praxis och analogier från lag om ekonomiska föreningar, i den mån det inte regleras i stadgarna.

I föreningens stadgar så kan det finnas särskilda regler för tillvägagångssättet vid stadgeändring i just din förening (7 kap. 32 §), dessa gäller i första hand och du bör därmed titta i stadgarna först för att se om särskilda bestämmelser finns däri. Utöver det så gäller vad som står i lagen vilket jag kan redogöra för.

Ekonomiska föreningar

För att ändra stadgarna så krävs beslut av föreningsstämman. Huvudregeln är att beslutet är giltigt om det har biträtts av minst 2/3 av de röstande (7 kap. 34 §). Om beslutet om ändring av stadgarna däremot innebär att en medlems förpliktelse att delta med insatser eller betala avgifter till föreningen ökas eller om rätt till årsvinst inskränks, så krävs det att beslutet har biträtts av minst 3/4 av de röstande för att det ska vara giltigt (7 kap. 35 §). I vissa fall kan det t.o.m krävas att beslutet biträds av samtliga röstande (se 7 kap. 35 § st. 2). Det krävs vidare, för att stämman ska kunna ta upp frågan om ändring av stadgarna, att ärendet om stadgeändring har angivits i kallelsen till stämman och att det huvudsakliga innehållet av förslaget anges (7 kap. 21 §). Ett beslut om stadgeändring ska anmälas för registrering i föreningsregistret och får inte verkställas förrän det har registrerats (7 kap. 50 §).

Det kan finnas andra regler beroende av vilken typ av ekonomisk förening som din förening är, det framgår inte i din fråga. Till exempel så har bostadsrättsföreningar lite särskilda regler utöver de som framkommer av lag om ekonomiska föreningar. Där gäller också bostadsrättsföreningslagen. Se till exempel 9 kap. 16 § för särskilda beslut.

Bostadsrättsförening

Om samtliga medlemmar i en bostadsrättsförening röstar och är eniga så räcker det med ett stämmobeslut, om inte alla kan närvara eller om inte alla är eniga på ordinarie föreningsstämma så kan kallas till extrastämma, vilket måste ligga i anslutning till ordinarie stämma. Den andra stämman får dock inte kallas till förrän den första har ägt rum. Om det på den första stämman mer än hälften av de avgivna rösterna är för stadgeändringen, och på andra stämman minst 2/3 är för så kan stadgeändring komma till stånd. Det måste dock röra sig om exakt samma beslut på båda stämmorna, inga tillägg i förslaget får göras för att de båda stämmobeslutet ska kunna ”räknas samman” (9 kap. 23 §). Beslut om ändring av stadgarna i bostadsrättsförening måste också anmälas för registrering, och beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett (9 kap. 25 §).

Jag kan därmed tyvärr inte ge dig ett direkt rakt svar då jag inte vet vad för typ av förening din fråga avser, jag hoppas dock att du finner viss vägledning med hjälp av informationen ovan. Glöm inte heller att titta i stadgarna ifall särskilda regler finns reglerat där. Lycka till!

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (524)
2021-07-26 Ska revisorn revidera verksamhets-berättelsen i en förening?
2021-07-22 Krävs föreningens godkännande för att bo i min förälders lägenhet?
2021-07-21 kan medlem i valberedning också vara firmatecknare?
2021-07-19 Behöver en ideell förening registreras?

Alla besvarade frågor (94231)