FrågaFAMILJERÄTTBodelning23/09/2013

Ändring av ingånget bodelningsavtal

För drygt ett år sedan skrev jag på bodelningspapper. Vid skillsmässan hade min fd make valt jurist som satte upp avtalet helt enligt min makes önskemål. Jag skrev på och betalade maken den miljon som han önskade. Nu vill han ha ytterligare pengar från mej och påstår att jag uppgivet felaktigt belopp på min kapitalförsäkring. Jag uppgav vid bodelningen det belopp som fanns då. Kan min fd make förklarar bodelningen ogiltig och jag därmed bli skyldig att betala ytterligare pengar till honom. Han vill 800.000:- till. tacksam för svar snarast då hans jurist vill att jag svarar inom en vecka.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Det framgår inte av din fråga huruvida ni har använt er av möjligheten att låta en bodelningsförrättare förrätta bodelningen eller inte, därför går jag igenom vad som gäller både när en sådan är utsett och när före detta makar har avtalat om bodelning sinsemellan.

Vad avser bodelning är utgångspunkten enligt 9 kap. 5 § äktenskapsbalken (ÄktB) att en sådan förrättas tillsammans av makarna, och att makarna alltså är överens. Det är således ett avtal mellan de involverade parterna. Att få till stånd en ändring av ett sådant avtal är väldigt svårt, då det i princip krävs någon form av ogiltighetsgrund eller liknande, vilket inget tyder på i ditt fall.

För det fall ni har tagit hjälp av en bodelningsförrättare gäller en klanderfrist om fyra veckor efter delgivning av bodelningen (17 kap. 8 § 2 st. ÄktB). Klandras inte bodelningen inom denna period förloras rätten att klandra bodelningen.

Vad avser vilket värde som tillgångar ska tas upp till i bodelningen gäller enligt 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB att det är värdet på tillgångarna vid den s.k. brytdagen som ska användas. Detta innebär att det är värdet på tillgångarna vid den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes som ska användas.

Sammanfattningsvis kan således sägas att möjligheterna att ändra bodelningen i efterhand är förhållandevis små om du, som den ena avtalsparten, inte vill gå med på detta.

Jag hoppas att svaret är till hjälp!

Med vänlig hälsning

Josefin HögsanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?