Ändring av inbördes testamente

2018-10-06 i Testamente
FRÅGA
Jag ställde en fråga om testamente. Det jag men var ett gemensamt testamente. Om den efterlevande kan ändra på detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gemensamma testamenten regleras i huvudsak på samma sätt som andra testamenten.

Ett gemensamt testamente kan ändras genom att testatorn gör ett tillägg till testamentet (10 kap 6 § ärvdabalken). För att ett sådant tillägg ska vara giltigt måste det upprättas på samma sätt som ett testamente, nämligen skriftligen med två vittnen som undertecknar handlingen och dessutom känner till att det rör sig om ett testamente. Vittnena ska närvara samtidigt. Man måste också själv skriva under handlingen, antingen i vittnenas närvaro eller tidigare och vidkänna underskriften i deras närvaro (10 kap 1 § ärvdabalken). För tydlighetens skull kan det vara bra att datera tillägget, så att det framgår att det tillkommit senare än ursprungstestamentet.

Man kan också dra tillbaka sitt testamente, genom att otvetydigt ge tillkänna att testamentet inte längre är uttryck för den egna yttersta viljan (10 kap 5 § ärvdabalken). I vanliga fall är det tillräckligt att förstöra testamentet, men eftersom det inte är tillåtet att förstöra annans testamente får man visa detta på annat sätt.

För gemensamma testamenten finns också en specialbestämmelse, som föreskriver att om återkallelsen eller ändringen väsentligen rubbar förutsättningarna för det gemensamma testamentet, förlorar man sin rätt på grund av testamentet (10 kap 7 § ärvdabalken). Jag har dock svårt att se denna bestämmelse bli aktuell när det rör sig om efterlevande makar som gör återkallandet eller tillägget.

Med vänlig hälsning

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72153)