Ändring av föreningsstadgar på två möten

Vi är en ideel idrottsförening.

I våra stadgar finns följande paragraf:

"Ändring av föreningens stadgar kräver likalydande beslut vid två på följande ordinarie årsmöten"

Vi gjorde en ändring i stadgarna 2015, men "glömde" ta upp det igen vid årsmötet 2016. Det togs heller inte upp nu vid årsmötet 2017.

Däremot föreslog man nu, vid årsmötet 2017, en ytterligare ändring i stadgarna (men paragrafen ovan står fortfarande kvar) vilket jag tolkar som att det måste passera ett ytterligare ordinarie årsmöte innan stadgarna gäller.

Medlemmarna vid mötet var av åsikten att det går lika bra med ett extra årsmöte.

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag utgår ifrån att idrottsföreningen är en ideell förening. Även i ideella föreningar är föreningen bunden av sina stadgar. Om det står att ett beslut om ändring i stadgarna ska fattas vid två efterföljande ordinarie årsmöten är det detta som gäller och beslut som inte fattas på detta vis är ogiltiga. Därmed kan det första beslutet du beskriver ogiltigförklaras på begäran av någon medlem i föreningen.

Förslaget ni nu har uppe måste även det tas upp vid två ordinarie årsmöten i enlighet med era stadgar. Däremot kan ni ju passa på och ta bort detta villkor vid detta beslut om ni tycker att det gagnar föreningen.

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”