Ändring av en ideell förenings stadgar

2017-10-11 i Föreningar
FRÅGA
Kan man ändra ändamålsparagrafen i en ideell förening som inte skattepliktig? Jag vet att det är besvärligt gällande stiftelser, men hur är det med föreningar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns inte någon särskild lagstiftning rörande ideella föreningar. Det framgår dock av praxis att en förening måste ha antagit stadgar och valt en styrelse som företräder föreningen mot tredje man för att anses vara en juridisk person. Se bl.a. NJA 1987 s. 394. Stadgarna ska även innehålla föreningens namn, ändamål och bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas. Det vanliga är att stadgar ändras genom beslut på årsmöte.

Utifrån det här bör du vända dig till föreningens stadgar för att se vilka bestämmelser som finns angående ändringar av stadgarna då det inte finns något lagstadgat. Ändringar i en ideell förenings stadgar sker alltså inte på samma sätt som för en stiftelse.

Hoppas att det besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?