Ändring av barns folkbokföringsadress

2020-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Finns något sätt som jag kan få mina barn folkbokförda tillsammans med mig. Vi avtalade att så skulle vara i samband med vårdnad och boende förhandling i tingsrätten. Anledningen till det var att min flytt var aktuell parallellt, och genomfördes två månader efter tingsrättsförhandlingen. Ändå undlät sig den andra vårdnadshavaren att godkänna flyttanmälan, vilket ledde till att skattemyndigheten beslutade om folkbokföring på andra vårdnadshavarens adress, inte heller de tog hänsyn till avtalet/domen i tingsrätten daterad två månader tidigare.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagar:

Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken (FB), och folkbokföringsregler regleras i folkbokföringslagen (FOL).

Folkbokföring av barn vid gemensam vårdnad:

För att ändra folkbokföringsadress vid gemensam vårdnad så krävs båda vårdnadshavarnas underskrift, 6 kap. 13 § FB samt 30 § FOL. Om inte den andra vårdnadshavaren samtycker till flyttanmälan, vilket skedde i ditt fall, så avvisas flyttanmälan. Efter att flyttanmälan avvisats så kommer Skatteverket att utreda på vilken adress barnet ska vara folkbokfört och möjligen även folkbokföra barnet utan en anmälan.

Avgörande var ett barn ska vara folkbokfört:

Det som avgör var ett barn ska vara folkbokfört är var barnet faktiskt bor, det vill säga där barnet har sin dygnsvila. Vid gemensam vårdnad då barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna gäller i första hand att barnet ska folkbokföras där vårdnadshavarna gemensamt beslutar, FOL 7 a §. I andra hand gäller om det finns en dom eller avtal enligt FB om ett barns boende, förutsatt att:

- domen har vunnit laga kraft

- föräldrarna följer det som är beslutat eller överenskommet

- det inte finns uppgifter som motsäger innehållet i domen eller avtalet.

Sammanfattning:

Då ni har en dom från tingsrätten som säger att barnen ska vara folkbokförda på din adress så bör detta således gälla. Skatteverkets beslut om dina barns folkbokföring kan överklagas hos förvaltningsrätten. Huvudregeln är att beslut överklagas hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets personen vid tidpunkten för beslutet var folkbokförd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3604)
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (91196)