Ändring av barns boende

2017-07-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min dotters pappa kommer inte överens. Hon har bott hos honom varannan vecka innan och han ändrade det för ett tagsen till varannan helg bara. Jag märker starkt att vår dotter inte mår bra utav det och känner sig väldigt sårad och bortstött. Nu har han flyttat ännu längre bort. Både jag och hans ex som han också har barn med vill att barnen ska få lika mycket tid med honom som med oss mammor för att de ska må bra. Han vägrar flytta närmre sina barn trots han vet att dom inte mår bra över deras relation som den ser ut idag. Hur ska vi göra? Finns det något vi kan kräva för att han ska ta ditt ansvar då vi tycker vid gemensam vårdnad ska föräldrarna ha barnen lika mycket.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om barns vårdnad, boende och umgänge återfinns i föräldrabalken (FB) 6 kap.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad, vilket verkar vara fallet för er, ska domstolen på talan av en eller båda föräldrarna besluta om hur boendet ska se ut. Om föräldrarna är överens kan de avtala om barnets boende, det är alltså i detta fall inte nödvändigt att gå till domstol. Avtalet är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, FB 6 kap. 14 a §.

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att alla beslut rörande barnet ska tas gemensamt. Det framgår inte i din fråga om boendet ändrades genom avtal eller domstolsbeslut. Oavsett vilket har du som vårdnadshavare och förälder möjlighet, om det inte är så att du och barnets pappa kan komma överens, att på nytt väcka talan i domstol om en ändring i boendet. Det är viktigt att veta att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut som rör barns vårdnad, boende och umgänge, FB 6 kap. 2 a §.

Domstolen får alltså göra en lämplighetsprövning utifrån vad som är bäst för barnet. Faktorer som tas hänsyn till är bland annat barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, kontinuitet i barnets liv samt barnets egen vilja. Hur domstolen skulle besluta i ert fall är omöjligt att säga, men enligt din beskrivning verkar det som att barnen inte mår bra av den nuvarande boendesituationen och detta är något som skulle kunna tala för en ändring av den.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3641)
2021-07-31 Kan jag flytta utomlands med mitt barn?
2021-07-30 Om sambo ej flyttar ut enligt överenskommelse?
2021-07-28 Hur ska kostnaderna för barnets aktiviteter fördelas mellan skilda föräldrar?
2021-07-27 Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

Alla besvarade frågor (94584)