Ändra testamente som dement

2016-12-26 i Testamente
FRÅGA
Är det giltigt att ändra ett testamente vid demens?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB), se framför allt kap. 9-13. Den bestämmelse som är viktigast för din fråga är 13 kap. 2 § ÄB, som anger att ett testamente inte gäller om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Regeln gäller även vid ändring av ett redan befintligt testamente.

Att en person är dement när denne upprättar ett testamente behöver inte i sig betyda att testamentet är ogiltigt. En bedömning görs i varje enskilt fall, där det som blir avgörande är om personen som skriver testamentet förstår innebörden av vad denne gör. Det kommer därför få betydelse bland annat hur långt gången sjukdomen är. Ett råd är att kontakta personens läkare och be denne om ett utlåtande angående om personen är tillräckligt frisk för att kunna skriva ett testamente.

Hoppas du fick tillräckligt svar på din fråga!

Gustav Sannegård
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2685)
2020-12-03 Hur ändrar jag arvsordningen?
2020-12-03 Hur mycket kan man testamentera bort till en särbo?
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?

Alla besvarade frågor (86910)