Ändra testamente som dement

Är det giltigt att ändra ett testamente vid demens?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om testamente finns i Ärvdabalken (ÄB), se framför allt kap. 9-13. Den bestämmelse som är viktigast för din fråga är 13 kap. 2 § ÄB, som anger att ett testamente inte gäller om det upprättats under påverkan av en psykisk störning. Regeln gäller även vid ändring av ett redan befintligt testamente.

Att en person är dement när denne upprättar ett testamente behöver inte i sig betyda att testamentet är ogiltigt. En bedömning görs i varje enskilt fall, där det som blir avgörande är om personen som skriver testamentet förstår innebörden av vad denne gör. Det kommer därför få betydelse bland annat hur långt gången sjukdomen är. Ett råd är att kontakta personens läkare och be denne om ett utlåtande angående om personen är tillräckligt frisk för att kunna skriva ett testamente.

Hoppas du fick tillräckligt svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning