Ändra stadgar i bostadsrättsförening

2018-01-25 i Föreningar
FRÅGA
Vad krävs för att en styrelse i brf ska få ändra stadgar i denna?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Bostadsrättslagen är aktuell här, främst lagens 9kap 23§. I lagens 9:23 framgår att det krävs att samtliga röstberättigade i föreningen är ense om en ändring för att ett beslut om ändring av stadgarna ska vara giltigt. Kan alla inte närvara eller om alla inte är eniga kan ett beslut också vara giltigt om man har en extrastämma i direkt anslutning till den ordinarie stämman. För att ett sådant beslut ska vara giltigt måste minst hälften rösta för förslaget på första stämman och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman. Avser ändringen de grunder enligt vilka årsavgifter ska beräknas krävs istället att tre fjärdedelar måste rösta för på andra stämman. Det framgår också att samtliga röstande på den senare stämman måste rösta för ändringen om det inskränker en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning.

Om beslutet som ska fattas inskränker en medlems rätt att överlåta sin bostadsrätt eller att förbehåll enligt bostadsrättslagen 6:9 införs, så är beslutet endast giltigt om samtliga bostadsrättshavare, vars rätt berörs av ändringen, gått med på beslutet, bostadsrättslagen 9:23 2st.

Andra regler kan dock vara aktuella beroende på om något annat tagits in i just din bostadsrättsförenings stadgar. Jag rekommenderar dig därför att ta en titt i den för att veta om ytterligare villkor krävs för att ändra stadgarna, se Bostadsrättslagen 9:24.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (554)
2022-01-25 När avslutas medlemskapet i föreningen?
2022-01-20 Vem beslutar om kostnadsfördelningen mellan olika verksamhetsgrenar i en samfällighetsförening?
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?

Alla besvarade frågor (98667)