Ändra sonens adress

2017-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Sonen står nu folkbokförd hos mig, då pappan flyttat till annan stad 3 h bort. Han har nu planer på att flytta tillbaka och vi bygger hus 1 mil bort. Är nu rädd för att han ska vilja ha honom folkbokförd hos sig och inte godkänna sonens adressbyte. Kan han göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom du inte i frågan nämner något om vårdnaden utgår svaret från att du och sonens pappa har gemensam vårdnad.


Flytta med barn vid gemensam vårdnad

Bestämmelser som rör beslut om barns boende finns i Föräldrabalken (FB).

Det första att tänka på när det rör barns boende är att barnets bästa ska vara avgörande för alla frågor som rör detta ( FB 6 kap 2 a § ). Du och din sons pappa har rätt och även skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och eftersom ni har gemensam vårdnad gäller detta er tillsammans ( FB 6 kap 11 § och 13 § ).

Boende anses dessutom vara ett beslut av ingripande betydelse vilket gör att ingen av vårdnadshavarna ensam får fatta beslut om boende utan beslutet måste fattas gemensamt om situationen inte är sådan att barnets bästa uppenbarligen kräver att en vårdnadshavare ensam fattar beslutet och den andra vårdnadshavaren inte kan ta del i beslutsfattandet på grund av exempelvis frånvaro eller sjukdom ( FB 6 kap 13 § ). För att en vårdnadshavare annars ensam ska kunna fatta beslut om ändrat boende så krävs att den vårdnadshavaren får ensam vårdnad, vilket vårdnadshavaren kan väcka talan om i domstol ( FB 6 kap 5 § ). Om barnet är under femton år och en vårdnadshavare flyttar med barnet utan den andra vårdnadshavares tillåtelse så riskerar vårdnadshavaren dessutom att dömas för egenmäktighet med barn ( brottsbalken 7 kap 4 § ).

Om ni har gemensam vårdnad gäller alltså att du och sonens pappa måste komma överens för att ändra barnets bostad. Om ni inte kan komma överens själva kan ni vända er till familjerätten i er kommun för att ha gemensamma samarbetssamtal för att där nå en gemensam lösning. Ytterligare en möjlighet är alltså att vända er till domstol för att ansöka om ensam vårdnad.

Folkbokföring

Även beträffande barns folkbokföring är det så att om barn har två vårdnadshavare så gäller rätten och skyldigheten att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter vårdnadshavarna gemensamt. Om en av vårdnadshavarna ensam gör flyttanmälan till Skatteverket för att ändra ett barns folkbokföring och den andra vårdnadshavaren sedan inte samtycker så avvisas den flyttanmälan som har gjorts för barnet ( folkbokföringslagen 30 § ). Efter att anmälan har avvisats så kommer Skatteverket att utreda var barnet ska vara folkbokfört och möjligen folkbokföra barnet utan en anmälan.

Var barnet ska vara folkbokfört avgörs av var barnet faktiskt bor, där barnet har sin dygnsvila, om barnet bara bor hos en förälder ska barnet vara folkbokfört där ( folkbokföringslagen 7 §). Om föräldrarna har gemensam vårdnad och barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna så gäller i första hand att barnet ska folkbokföras där vårdnadshavarna gemensamt beslutar ( folkbokföringslagen 7 a § ). I andra hand gäller dom eller avtal som är godkänt av socialnämnden under förutsättning att domen har vunnit laga kraft, föräldrarna följer avtalet alternativt beslutet, adressen som barnet folkbokförs på är samma som står i domen/avtalet och att det inte finns några uppgifter som talar mot det som står i domen/ avtalet. Folkbokföring enligt detta sker främst om domen/ avtalet nyligen beslutats eller överenskommits. I tredje hand avgör barnets egentliga hemvist var barnet ska vara folkbokfört. När barnets egentliga hemvist bedöms tittar Skatteverket på om det finns en ursprungsbostad, bostad där familjen senast bodde och tillsammans var folkbokförda, om en sådan finns och barnet tillbringar minst 40% av sin dygnsvila där och vårdnadshavarna inte heller gemensamt har ändrat barnets folkbokföring ska barnets folkbokföring inte ändras från ursprungsbostaden. Om båda föräldrarna har flyttat från ursprungsbostaden eller om föräldrarna har gjort en gemensam flyttanmälan där folkbokföringen en gång har flyttats från ursprungsbostaden så ska barnet folkbokföras där barnet är flest dygnsvilor. I de fall barnet är lika mycket hos föräldrarna ser Skatteverket till boendesituationen i övrigt, exempelvis avstånd till skola eller förskola, fritidsaktiviteter och närhet till område där barnet tidigare har bott.

Gällande folkbokföring krävs alltså i första hand båda vårdnadshavarnas samtycke för att göra en flyttanmälan till Skatteverket men om flyttanmälan görs av endast en av två vårdnadshavare så kommer Skatteverket avvisa ansökan och sedan utreda folkbokföringen. Var Skatteverkets bedömning landar kan jag tyvärr inte uttala mig om eftersom jag inte har all information om er situation som krävs för det.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3677)
2021-12-08 Närmast anhörig - vem är det?
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare

Alla besvarade frågor (97723)