FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/11/2014

Andra fall av tillämplighet av fotboja

Hej,

jag undrar om det finns några andra former utav elektronisk övervakning förutom fotboja för dömda/klienter hos polisen/kriminalfall? Kan röra sig om specialfall.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den som dömts till straff som är max 6 månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet utanför fängelset med så kallad fotboja enligt lag om intensivövervakning med elektronisk kontroll 1§ (1994:451) länk https://lagen.nu/1994:451. En sådan ansökan ska avslås om den som ansöker är häktad eller intagen på kriminalvårdsanstalt av någon annan anledning än att verkställa det straff som ansökan avser (2§).
Av detta följer att någon som inte uppfyller kraven för fotboja inte kan beviljas en sådan åtgärd. Därav kan personer som befinner sig hos kriminalvården men inte för att verkställa ett max sex månaders fängelsestraff (ex häktade för ett brott där påföljd ännu inte utdömts), få fotboja.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo