Ändra ägandet till lägenheter när skilsmässa inte är gjord på pappret

Min man och jag separerade för 3 år sedan, dock inte på pappret. Vi är muntligen helt överens om hur vi ska fördela våra tillgångar. För min del ska jag ta över 2 lägenheter och en lägenhet i Spanien som jag köpt februari 2019, hans namn finns inte med på Spaniens köpehandlingar. Hur gör jag lättast, administrativt och juridiskt, för att få dessa fastigheter skrivna i enbart mitt namn? Vi har 2 skilda barnkullar, därför vill jag att allt är iordning, pappersmässigt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Vad händer juridiskt sett när ert äktenskap upplöses?

Jag uppfattar situationen som att du och din man fortfarande är gifta "på pappret" även om ni sedan tre år tillbaka valt att inte leva tillsammans längre. Detta innebär att en bodelning formellt sett ska ske den dagen ert äktenskap upplöses juridiskt sett, det vill säga den dag en av er avlider eller då ni ansöker om skilsmässa (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄB). Något förenklat innebär en bodelning att värdet av all egendom som någon av er äger och som inte är så kallad enskild egendom delas lika mellan er, efter att avdrag gjorts för eventuella skulder (10-11 kap. ÄB). Förutsatt att ni inte har skrivit ett äktenskapsförord som gör all er respektive egendom till enskild ska alltså en bodelning ske i framtiden, där värdet av egendom delas mellan är oberoende av vem som står som ägare.

Mitt råd till dig är därför att ni ser till att avsluta ert äktenskap även "på pappret" genom att ansöka om äktenskapsskillnad. I samband med detta genomför ni då en bodelning där ni fördelar egendom mellan er på ett sådant sätt att båda blir nöjda och skriver dig som ensam ägare på de aktuella lägenheterna. När detta är gjort har ni inte längre några rättigheter eller skyldigheter gentemot varandra. På så sätt säkrar du att all den egendom du äger den dag du avlider kommer ärvas av dina barn utan att någon bodelning behöver göras med din tidigare make först.

Hur gör jag lättast, administrativt och juridiskt, för att få dessa fastigheter skrivna i enbart mitt namn?

När det gäller lägenheten i Spanien förstår jag det som att du redan står som ensam ägare på den. Som jag förklarat ovan är din äganderätt till lägenheten dock inte samma sak som att din make skulle sakna giftorätt (rätt att få del av värdet vid bodelning) den dagen ert äktenskap upplöses. Rådet ovan kvarstår därför, även om du formellt inte behöver göra några ändringar kring ägandet av lägenheten.

När det gäller de två lägenheterna i Sverige behöver en ändring av ägandeförhållandena ske om du ska bli ensam ägare men de i nuläget står på din make eller på er två gemensamt. Jag förutsätter härvid att det rör sig om bostadsrätter. Ändring av äganderättsförhållandena ska då anmälas till aktuella bostadsrättsföreningar. Härvid behöver en överlåtelsehandling bifogas som visar på vilket sätt äganderättsförhållandena har förändrats. Följer ni mitt råd ovan att genomföra en formella skilsmässa och bodelning så är bodelningsavtalet överlåtelsehandlingen. Bodelningsavtalet ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. Skulle ni av någon anledning inte vilja avsluta ert äktenskap juridiskt sett men ändå vill ändra äganderättsförhållandena så kan överlåtelseavtalet bestå i annat skriftligt och undertecknat avtal, exempelvis ett gåvobrev.

Om det finns lån kopplade till bostadsrätterna som du ska ta över ensamt ansvar behöver ni också kontakta er bank för att lösa detta.

Hoppas mitt svar är till vägledning. Om du önskar hjälp med formaliteter kring avtal eller andra dokument kan jag rekommendera Lawlines avtalstjänst. Du är också varmt välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se om något känns oklart och behöver redas ut ytterligare.

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”