Andel av kvarlåtenskap särkullbarn

2015-12-23 i Särkullbarn
FRÅGA
Min mamma fick mig och min bror med en man. Sedan gifte hon sig med en annan man och fick en dotter. Flera år senare går hon bort. Hur fördelas hennes arv i % på hennes man, hennes dotter och hennes två söner? Jag har hört olika beroende på vem man frågar.
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Regler om arvsrätt finner du i ärvdabalken (1958:637) (ÄB), se här. Om jag förstått det rätt var din mamma gift med en man som inte var din och din brors pappa när hon avled. Detta innebär att du och din bror ses som så kallade särkullbarn, vilket innebär att ni har rätt att få ut er arvslott direkt, se ÄB 3 kap. 1 §. Eftersom ni är tre bröstarvingar (barn) till er avlidne mamma, så innebär det att din och din brors arvslott är 1/3 var ar er mammas kvarlåtenskap, och den återstående tredjedelen är er systers arvslott om hon kommer att få ut när hennes pappa (dvs er mammas efterlevande make) avlider.

Om det dock finns tex ett testamente eller äktenskapsförord, kan detta göra att du och din bror som särkullbarn endast har rätt att få ut er laglott direkt, vilket är hälften av arvslotten. Detta beror i så fall självklart på vad som stadgas i testamentet eller äktenskapsförordet. Det kan dock vara bra att i ett sådant fall göra er uppmärksamma på ÄB 7 kap. 1 § (samt 7 kap. 3 §) som anger att ni som bröstarvingar har rätt till er laglott, oavsett vad tex ett testamente stadgar.

Hoppas detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Emma Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86933)