Alltid bäst att skriva om testamente vid byte av testamenterad egendom

Vi har skrivit ett testamente men har nu flyttat till annan bostadsrätt än som är angivit i testamente och även bytt bankkonto o bank som är angivit. Min fråga, måste vi skriva om testamentet till rätt adress o rätt bankkonto

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är en arvs- och testamentsrättslig fråga. Jag ska besvara frågan som så att jag först beskriver regler kring testamenten, för att sedan applicera lagen på ditt fall.

Ärvdabalken

Regler om testamenten finns i ärvdabalken, vilket förkortas till ÄB. I 9 kapitlet 1 § ÄB sägs att testamenten får skrivas. 10 kapitlet 1 § ÄB säger att testamentet måste vara skriftligt och vittnas av minst två personer, vilka ska bevittna underskriften av testamentet samtidigt.

Ur 11 kapitlet 10 § ÄB framgår att det finns 2 typer av arv man kan få genom ett testamente: det finns universell testamentstagare (1) och legatarie (2). En universell testamentstagare (1) är den som enligt testamentet får den avlidnes saker rent generellt utan att något specifikt pekas ut. En legatarie (2) är å andra sidan den som ska få något specifikt i arv.

11 kapitlet 4 § ÄB säger att om den specifika sak som legatarien ska få inte finns bland den avlidnes saker så gäller inte den delen av testamentet. 11 kapitlet 1 § ÄB säger dock att ett testamente ska tolkas så att den överensstämmer med testatorns (alltså den som skrev testamentet och vems saker avses ärvas) vilja.

Ditt fall

I ditt fall låter det som om att du vill testamentera legat, alltså specifika saker, till en viss person. Med tanke på vad 11 kapitlet 1 och 4 §§ ÄB säger skulle mitt råd lyda såhär:

Är det uppenbart enligt testamentet att den du testamenterat pengarna på bankkontot och bostadsrätten till ska ha dessa två saker i egenskap av att de är pengarna på ett visst typ av konto eller att de kanske är specifika pengar från t.ex. en trisslottovinst, eller i egenskap av en bostad rent generellt så borde du INTE BEHÖVA skriva om testamentet. Då borde det vara klart att det är din vilja att testamentstagaren ska ha ersättningarna.

Är det å andra sidan inte klart, utan det kanske handlar om att de ska ha pengarna från kontot för att de innehåller pengar generellt, eller att det är den särskilda bostadsrätten som är det viktiga så bör du absolut skriva om testamentet.

Alldeles oavsett så vinner du på att skriva om det, då ju tydligare det är skrivet desto mindre risk föreligger för eventuella problem när testamentet väl blir aktuellt.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och tveka inte på att vända dig till Lawline ifall du har fler frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”