Allmänt om testamentsfunktionen

Hej!

Jag och min make vill skriva ett testamente där vi ärver varandra, vi har inga barn varken i äktenskapet eller utanför. Vi vill lägga till att arvet ska delas jämt mellan våra 6 syskonbarn (inkluderar ej halvsystern barn se nedan) efter att vi båda har dött.

Vi har dock 2 problem:

1). Jag har 3 syskon varav 2 är halvsyskon. Ett av halvsyskonen bor i Finland (gemensam pappa) och henne vill jag utesluta då vi inte har en nära relation.

2). Min make har enskild egendom som har föreskrivits så av andra dvs. Han är arvtagare till sin faster och dennes döde make. Arvet efter den döde maken kommer att delas ut först efter fasterns död. I deras testamente står det att arvet är privat egendom. Föräldrarna till honom har låtit förrätta liknande klausuler i sitt testamente. Min make vill att arvet och ev annan privat egendom skall tillfalla mig efter hans död. Och först efter min död fördelas lika mellan våra 6 syskonbarn. Hur går vi till väga?

3). Vi vill att oavsett vem av oss som dör först skall få totala rättigheter till arvet tills även den andra är död och först då kan allt ärvas av våra syskonbarn.

4). Måste/bör registrera testamentet i tingsrätten? Kan tingsrättens anställda bevittna testamentet?

Tusen tack för att ni kan tänka er att lösa våra problem. Vi har varit gifta i 20 år och velat skriva testamente ända sedan början men inte vetat hur pga de ovanstående frågorna.

Med vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Jag ska försöka strukturera upp mina svar efter de punkter ni frågar om. Jag vill dock först bara redogöra för en sak som är av vikt för alla frågor. När ni saknar barn, både utanför och inom äktenskapet, får ni formulera ert testamente precis så som ni vill och till förmån för vem ni vill. Vill ni att ni ska ärva varandra inbördes med fri förfoganderätt är det inga problem och är ingenting som hindras över att ni har andra släktingar. Det är bara bröstarvingar, det vill säga biologiska och adopterade barn, som inte kan fråntas sin arvsrätt.

Angående 1, får du via testamente göra dina syskon arvlösa. Det du kan behöva tänka på här är att om syskonbarnen, som du vill ha som arvtagare, är underåriga, ska föräldern (vårdnadshavaren) förvalta barnets arv till dess barnet är gammalt nog att ta arvet.

Angående 2, att något är enskild egendom innebär enbart att det inte ingår vid en bodelning mellan er, om ni skulle skilja er innan någon av er går bort. Han kan fortfarande testamentera arvet (om inget sådant förbehåll skrivits i hans fasters testamente), men det kommer bli först efter en bodelning er emellan skett, vilket sker per automatik efter en makes bortgång.

Angående 3, ni kan via ett inbördes testamente förordna detta. Som jag skrev först är det så att så länge ni inte har barn, är ni fria att förfoga över det ni har som egendom.

Angående 4, nej och nej. Ett testamente kan inte registreras hos tingsrätt eller annan myndighet. Vissa advokatbyråer eller begravningsbyråer tar på sig att förvara testamente, men det huvudsakliga ansvaret för förvarandet av testamente ligger på den det tillhör. Angående vittnen kan ni ta i princip vem som helst (grannar, vänner osv.) så länge de inte själva omnämns i testamentet. Detta betyder att varken era syskonbarn eller ni själva får vara vittnen till detta testamente.

När man upprättar ett testamente är det en hel del formkrav som behöver beaktas och kraven härom ställs väldigt högt. Jag rekommenderar alltid att man tar hjälp av en praktiserande familjerättsjurist för att säkerställa att det kanske viktigaste avtalet man någonsin undertecknar, görs ordentligt.

Jag hoppas ni fått svar på era frågor och att jag inte missat något. Har jag det är det bara att ni hör av er igen. Vill ni ha hjälp med testamentet kan ni kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning