Allmänt och enskilt åtal vid förtal

FRÅGA
Hej!Min F.d flickvän har spridit rykten om mig till hennes familj & vänner, att jag har bland annat har hotat henne & trakasserat henne under 8 månaders tid. Under 4 månaders av denna tiden var vi fortfarande ett par. Så hon har sagt dessa saker bara för att förstöra min bild för hennes vänner & familj. Dessutom har hennes familj kollat upp mig på bland annat mitt jobb och massor med andra ställen tex social medier, alltså typ behandlad mig som en kriminell. Hon har anmält mig till polisen och jag blev misstänkt för ofredande & olaga hot, hon ansökte samtidigt om kontaktförbud, allt blev nedlagt pga det fanns ingen bevis, jag har aldrig varit med något olagligt och jag känner mig kränkt när jag var hos polisen pga detta utan ha gjort något. Jag lider av psykisk störning pga detta och att dessa personer som handlar om 10-15 personer och polisen har detta bilden om mig nu. Jag undrar om detta kan hämma under allmänt åtal och om jag kan stämma henne för förtal?Tackar för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar alltså om du kan anmäla henne för förtal. Jag kommer därför att hänvisa till Brottsbalken (BrB), som innehåller lagar om brott och straff.

Du beskriver att hon sprider falska rykten om dig. Precis som du skriver kan det vara förtal, vilket regleras i BrB 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd döms för förtal till böter. Man döms inte om det var försvarligt att lämna uppgifterna, och det antingen var sant eller man hade skälig grund att tro det. Det betyder att man måste kunna visa att påståendet är sant, eller att man hade anledning att tro det.

Eftersom att hon har anklagat dig för hot och ofredande har hon pekat ut dig som brottslig, och antagligen också som klandervärd. Som du skriver har detta ju inneburit att människor i din närhet har fått en felaktig bild av dig vilket har påverkat ditt liv. Det bör alltså kunna räknas som förtal. Du kan alltså anmäla till polisen att din f.d. flickvän har förtalat dig.

Förtal faller oftast inte under allmänt åtal utan ses i regel som s.k. målsägandebrott (5 kap 5 § BrB). Det innebär som huvudregel att dessa brott inte får åtalas av annan än den som blivit utsatt för brottet (enskilt åtal). Med det menas att målsägande själv måste föra talan i domstol. Det finns dock ett visst utrymme för åklagaren att väcka allmänt åtal förtal och om det av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt (5 kap 5 § 1 stycket 1 punkten BrB).

På Åklagarmyndighetens hemsida kan man läsa om kravet "påkallat ur allmänt intresse". Där står bland annat följande:

"När åklagaren ska bedöma om det finns särskilda skäl för att väcka allmänt åtal har det betydelse vad det är för uppgifter eller bilder som har spridits, hur och till vem uppgifterna/bilderna har spridits och vad det har fått för konsekvenser för den utsatta personen. Ju allvarligare brottet är, desto starkare skäl finns det normalt för att väcka allmänt åtal. Exempel när det kan vara påkallat att åklagare väcker åtal: Stor spridning (exempelvis på internet) av påståenden om att en person har begått ett allvarligt sexualbrott Det krävs inte alltid stor spridning (alltså att uppgifter sprids till många personer) utan i vissa fall kan det göra brottet särskilt allvarligt om påståendena lämnas till personer som känner den som utsätts för förtalet (exempelvis arbetsgivare, arbetskamrater eller familj)"

Som svar på din fråga kan du alltså anmäla för förtal. Oftast faller brottet förtal inom enskilt åtal, men det kan bli fråga om allmänt åtal i vissa situationer då brottet varit särskilt allvarligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?