Allmänna grunder för kombination av böter

2017-02-21 i Påföljder
FRÅGA
Kan man dömas till både penningböter och dagsböter i samma rättegång om man exempelvis gjort sig skyldig till misshandel (dagsböter) och nån trafikförseelse (penningböter)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara enkelt på din fråga, så ja, det går, men förutsatt att det är ringa misshandel.

När det är böter som påföljd regleras detta i brottsbalkens 25 kapitel. Ur 5 §kan vi utläsa att

”Böter får användas som gemensamt straff för flera brott, om böter kan följa på vart och ett av brotten.

Om det finns särskilda skäl, får rätten döma till penningböter för ett eller flera brott för vilka sådan påföljd är föreskriven och samtidigt döma till annan form av böter för brottsligheten i övrigt.”

Bestämmelsen är avsedd att tillämpas i situationer då det är fråga om brottslighet av olika art (t.ex. ett våldsbrott och ett trafikbrott) och ett gemensamt straff skulle ge orimligt resultat, t.ex. om dagsböter som gemensamt straff skulle ge ett i förhållande till brotten för lågt straff i kronor.

Brottsbalken 3 kap. 5 § reglerar misshandel. Däri finner vi att straffet för misshandel av normalgraden är fängelse i två år. Eftersom det inte är vidare reglerat ang. minimigräns är det fängelseminimum som gäller, vilket är två veckor. Straffskalan är alltså två veckor till två år. För ringa misshandel gäller däremot böter eller fängelse i sex månader. Misshandel av normalgraden är alltså inte ett bötesbrott och det kan därför inte ”bara” utdömas böter. Vanligtvis görs detta i stället i kombination med en villkorlig dom.

Jag antar att det du är ute efter i din fråga är alltså om det är möjligt för domstolen att döma ut en kombination av dagsböter och penningböter, och svaret är då alltså ja.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1428)
2021-01-23 Hur länge finns ett fängelsestraff kvar i belastningsregistret?
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88377)