All egendom enskild vid äktenskapsskillnad

Min mor och far har äktenskapsförord där det står att ett hus är fars enskilda egendom men sedan står det även: "Vidare skall all egendom i övrigt som tillhör eller tillfaller någon av oss jämte avkastning därav tillhöra den maken enskilt."

Mor som varit hemmafru under alla år (är nu 75 år) har inte tjänat egna pengar och far har arbetat och köpt fastigheter (andra än den specificerade i äktenskapsförordet) som han hyr ut och får in hyror för plus att det finns en del bankkonton med sparade medel.

Är det vid en ev separation så att hon inte får ett öre för sitt arbete i hemmet under alla dessa år?

Då båda är pensionärer delar de på utgifterna för hyra och mat men därefter är mors pension slut!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Det finns ingenting som hindrar sådana äktenskapsförord som innebär att all egendom är enskild. Det konkreta resultatet är ju att ingenting som tillfaller någon av makarna är giftorättsgods, och därmed att bodelningen inte innefattar någon egendom alls. Alltså skulle din mor teoretiskt sett inte ha rätt till någonting av din fars egendom om de skilde sig. Åtminstone kunde hon dock ha rätt till underhållsbidrag enligt 6 kap. 7 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230); i detta fall skulle det förmodligen föreligga så starka skäl som krävs eftersom din mor varit gift med din far länge (förmodligen flera decennier, att döma av din fråga) och genom hemarbete bidragit till att din far kunnat arbeta och investera sina pengar samt i och med den förmodat stora inkomstskillnaden dem emellan.

En annan sak är att hon åtminstone har arvrätt efter din far, om han skulle avlida innan hon.

Om du har några fler frågor är det bara att återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000