Åldersskillnad i romantiskt förhållande

2018-10-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
finns det någon ålder skillnad före det är olagligt i ett förhållande exempel: att någon är 20 och är ihop med en 40 år ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon lag som reglerar hur stor åldersskillnaden får vara mellan två parter i ett förhållande. I svensk rätt finns det inga lagar eller andra rättsregler som reglerar denna specifika fråga. Däremot finns det vissa åldersgränser som begränsar möjligheterna att ingå äktenskap eller utföra sexuellt umgänge då den ena parten i förhållandet är för ung.

Lagstadgad 18 årsgräns för att ingå äktenskap
Av 2 kap. 1 § äktenskapsbalken följer att den som är under 18 år inte får ingå äktenskap. Bestämmelsen grundar sig på bedömningen att personer under arton vanligtvis är mindre lämpade för det ekonomiska och personliga ansvar som ett äktenskap innebär. I detta fall är denna lagregel inte något hinder då båda parter i din fråga redan hunnit fylla 18 år.

Lagstadgad 15 årsgräns för att kunna samtycka till sexuella handlingar
I Sverige är det lagligt att ha sexuellt umgänge från och med 15 års ålder. Ett barn under 15 år anses inte kunna samtycka till sexuella handlingar, vilket innebär att en person som genomför sexuellt umgänge med någon under 15 år gör sig skyldig till brott enligt 6 kap. brottsbalken. Även denna lagstiftning innebär inte något hinder i ditt fall.

Sammanfattning
Det finns ingen lagstiftning som hindrar parterna i din fråga att inleda ett förhållande med varandra. De åldersgränser som lagen ställer upp för att ingå äktenskap och utföra sexuellt umgänge har båda parterna i din fråga passerat, varpå det inte finns några juridiska hinder för förhållandet.

Aksinja Rönnlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3383)
2019-10-10 Hur skall jag få min ex-flickvän att flytta ut från min lägenhet?
2019-10-08 Villkor för dold samäganderätt till fritidsbostad
2019-10-05 Vad händer med en avliden persons konton på sociala medier?
2019-09-30 Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (73715)