Åldersskillnad i parförhållande

2017-05-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag fyller 18 i maj nu. Jag har precis börjat träffa en äldre man... Jag börjar verkligen tycka om honom och han mig. Han är alltså 8 år äldre än mig och fyller 26 2 dagar innan mig. Finns det någon lag på hur stor åldersskillnaden är om jag som är 18 år och han som är 26 år? Jag vill verkligen att detta ska fungera.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns det inga lagar eller andra rättsregler som begränsar hur stor åldersskillnaden får vara mellan två parter i ett romantiskt eller sexuellt förhållande. Inte heller finns det några begränsningar i hur ett förhållande får komma till uttryck när åldersskillnaden är omfattande. Däremot finns det vissa åldersgränser som begränsar möjligheterna att utföra sexuella handlingar eller ingå äktenskap när ena parten i förhållandet är för ung.

Den som inte har fyllt 15 år kan inte samtycka till sexuella handlingar
En mycket viktig åldersgräns är 15-årsgränsen som tydligt framgår av sexualbrottslagstiftningen i 6 kap. brottsbalken. Ett barn som inte har fyllt 15 år anses inte kunna samtycka till sexuella handlingar, vilket innebär att en vuxen som genomför sexuella handlingar med barnet gör sig skyldig till brott. Beroende på vad den sexuella handlingen består i kan brottet rubriceras exempelvis som våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn eller sexuellt ofredande. Den som har fyllt 15 år anses däremot kunna samtycka till sexuella handlingar i samma utsträckning som en vuxen, oavsett hur stor åldersskillnaden än må vara mellan partnerna. Denna lagstiftning innebär alltså inget hinder i ditt fall eftersom du har fyllt 15 år.

Den som inte har fyllt 18 år kan inte ingå äktenskap
När det gäller möjligheterna att ingå äktenskap är åldersgränsen istället 18 år, vilket framgår av 2 kap. 1 § äktenskapsbalken. Förr kunde den som fyllt 15 år ansöka om dispens hos Länsstyrelsen för att få ingå äktenskap tidigare än vid 18 års ålder, men från och med den 1 juli 2014 är möjligheten till dispens borttagen. Därmed är 18-årsgränsen för att ingå äktenskap numera absolut och ovillkorlig. Inte heller denna lagstiftning innebär dock något hinder i ditt fall eftersom du redan har hunnit fylla 18 år.

Ingen åldersgräns är tillämplig i ditt fall
Sammanfattningsvis finns det alltså ingen lagstiftning som hindrar dig från att inleda ett förhållande med en 26-årig man. Det finns lagstadgade åldersgränser för möjligheterna att samtycka till sexuella handlingar eller ingå äktenskap, men du har redan passerat dessa åldersgränser. Varken din ålder eller din partners ålder medför alltså några juridiska hinder för ert förhållande.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3674)
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten
2021-11-24 Hur får jag veta om en fritidsfastighet är enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97393)