Aktuella påföljder vid narkotikabrott och brott mot knivlagen

2017-12-18 i Påföljder
FRÅGA
Har 1 son 19 år som ska på förhör gällande narkotikabrott eget bruk, som han har blivit åtalad för ett par gånger , han ska även på förhör gällande brott mot knivlagen. Är det nått som han kan få fängelse för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller narkotikabrott varierar straffet beroende på vilket art och vilken mängd narkotika det handlar om. I normalfallet borde narkotikabrott för eget bruk vara att räkna som ett ringa narkotikabrott. För ringa narkotikabrott varierar straffskalan mellan böter och sex månaders fängelse (2 § narkotikastrafflagen).

Vad gäller brott mot knivlagen ligger straffskalan mellan böter och fängelse i sex månader (4 § lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål). I normalfallet borde dock påföljden bli böter även om fängelse kan bli aktuellt i de grövre fallen. Vad som avgör om det blir böter eller fängelse är vilken typ av kniv det rör sig om och övriga aktuella omständigheter då kniven påträffas. Det är alltså frågan om en bedömning som varierar från fall till fall. Om brottet är att anse som grovt, kan även ett fängelsestraff på högst ett år dömas ut (4 § andra stycket lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål).

Svaret på din fråga är således att man kan dömas till fängelse för både narkotikabrottet och brottet mot knivlagen även om påföljden i normalfallen är böter för de bägge brotten.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!
Sebastian Näslund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1614)
2021-11-30 Vilket straff kan jag få för vapenbrott?
2021-11-30 Beräkning av strafftid - villkorlig frigivning, avräkning av häktestid samt särskilda utslussningsåtgärder
2021-11-30 Påföljd vid grov misshandel och grovt övergrepp i rättssak
2021-11-29 Vad händer om man inställer sig för sent?

Alla besvarade frågor (97596)