FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/02/2018

Aktier som utgjorde enskild egendom har sålts och investerats i ett poolbygge. Frågan är ifall värdet av poolbygget skall ingå i en potentiell bodelning.

Ärvde aktier av min mamma till ett värde av 127.000. Detta testamenterades som enskild egendom...

Vi sålde aktierna och investerade dem i ett poolbygge. Nu har vi sålt huset. Kan jag få ut 127.000 mer i bodelning eller ingår detta numer i giftorätten. Vi är alltså gifta...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så undrar du ifall värdet av aktier som ärvts med villkor att de ska utgöra enskild egendom kan utfås vid en bodelning fastän aktierna är sålda och investerats i ett poolbygge.

Rättsläget

Rättsläget är enligt min mening oklar och utgången beror främst på omständigheterna.

För att gå igenom rättsläget steg för steg kan konstateras:

1. Egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den skall vara mottagarens enskilda utgör enskild egendom. Detta framgår av 7 kap. 2§ Äktenskapsbalk (Äktb), Se lagen här. Innebörden av detta är att aktier som är testamenterade som enskild egendom utgör enskild egendom och ingår därför inte i bodelningen (7 kap. 1§ Äktb, 10 kap. 1§ Äktb).

2. I detta fall om jag förstår deskriptionen rätt så har aktierna sålts och omvandlats till pengar. Av 7 kap. 2§ Äktb utgör det som trätt i stället för enskild egendom (pengarna) också enskild egendom.

3. Även om pengarna sedan skulle omvandlas till något annat så kan det fortfarande utgöra enskild egendom. Dock kan det uppstå komplikationer ifall dessa pengar som utgör enskild egendom skulle sammanblandas med giftorättsgods. Detta kan ske genom t.ex. att pengarna lagts in på ett konto där det redan finns pengar som är till för att betala de löpande utgifterna i hushållet, eller att det är ett gemensamt konto. Det kan även ske genom att du och din make investerar i ett poolbygge tillsammans där betalningen skett delvis genom pengar som utgör enskild egendom och delvis med pengar som utgör giftorättsgods.

4. Skulle en sammanblandning skett är rättsläget oklart. I den vetenskapliga litteraturen diskuteras att om det är tydligt hur stor andel av poolbygget som är betalt med pengar av enskild karaktär och om poolbygget har ungefär samma värde som vid anskaffandet så kan det vara möjligt att separera ut den enskilda summan. Rättsläget är dock osäkert, högsta domstolen har i mål NJA 1992 s. 773 dömt att pengar som utgjorde enskild egendom som satts in på ett konto där det fanns pengar som utgjorde giftorättsgods resulterade i att pengarna som sattes in förlorade sin karaktär av enskild egendom.

5. Det finns även en hake att poolbygget genom 2 kap. 1§ Jordabalk kan bli en del av fastigheten och därför sammanblandas med hela fastigheten. Se lagen här. Då kan det bli ännu svårare att skilja den enskilda investeringen från giftorättsgods.

Sammanfattning

Ifall pengarna som aktierna sålts för har varit förvarade på ett separat konto och poolbygget har betalats endast med de pengarna så talar det för att poolbygget utgör enskild egendom. Dock kan poolbygget sammanblandats med hela fastigheten och om fastigheten delas av dig och din make så kan det vara svårt att urskilja den enskilda egendomen. Sedan så kan det vara ännu mer komplicerat ifall pengarna som aktierna omvandlats till har sammanblandats med andra pengar som utgör giftorättsgods och poolbygget även har betalats med pengar som utgör giftorättsgods.


Enligt min bedömning utan att känna till alla omständigheter kan det nog svårt att separera värdet av aktierna från en potentiell bodelning, dock beror mycket på omständigheterna. Jag tipsar om att kontakta en jurist som är expert inom bodelning för att få en klarare bild.

Jag hoppas att du fick en lite tydligare bild av rättsläget!

Vänligen,Richard FiskesundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”