Äktenskapsskillnad - skulder mellan makar

2017-03-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
HejJag och min fru ska skiljas och ska sälja huset som vi äger 50/50. Jag betalade insatsen till huset på 300,000:- men vi skrev inget skuldebrev om detta. Hur ska jag få tillbaka insatsen när vi har sålt huset?MVHSteve
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vanliga avtals- och förmögenhetsrättsliga regler gäller även mellan makar. Det innebär juridiskt sett att vardera make äger sina tillgångar, och att det kan föreligga ett skuldförhållande makar emellan. Men om makarna skiljer sig ska en bodelning göras, och tillgångarna delas upp. Reglerna om bodelning hittar du i äktenskapsbalken.

Något förenklat går en bodelning till så att vardera make redovisar sina tillgångar och skulder. Efter avdrag för skulder lägger man samman de tillgångar som är kvar och delar dessa på hälften (se likadelningsregeln i 11 kap 3 § äktenskapsbalken). Det finns undantag från huvudregeln om likadelning, till exempel vid ett väldigt kort äktenskap kan det anses oskäligt att tillämpa regeln.

Om du kan bevisa att du har en fordran på din fru ska denna tas upp som en tillgång. Din fru kommer samtidigt att redovisa en skuld på samma belopp. Eftersom avdrag för skulder ska ske från tillgångarna blir detta ett nollsummespel.

Som svar på din fråga har du ingen lagstadgad rätt att få tillbaka insatsen i sin helhet, utan istället får du hälften av de tillgångar som återstår efter avdrag för skulder. Observera att lagen till stor del är dispositiv, vilket innebär att ni själva kan bestämma hur era tillgångar ska fördelas. I bästa fall kan du övertala din fru att du borde få tillbaka de 300 000 kronorna.

Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1068)
2021-07-21 Vid vilken tidpunkt avgörs egendomsförhållandena?
2021-07-20 Vad händer med den ena makens skulder vid en skilsmässa?
2021-07-19 Kan min makes skuld drabba mig under betänketiden?
2021-07-18 Hur bevisar man att man inte är gift?

Alla besvarade frågor (94159)