Äktenskapsskillnad - skilsmässopapper och bodelning

2019-09-28 i Bodelning
FRÅGA
HejMin man har lagt in om skilsmässa, stämningsansökan. För jag vill inte/tänker inte skriva på papprena.Jag står 100% på lagfarten på huset, lånen står vi båda på. Vad har jag/han för skyldigheter respektive rättigheter?Vi har inga barn.Han har vänt sig till skilsmässaonline. Anser ni att jag behöver någon form med hjälp respektive rådgivning i detta ärende.MvhBonnie
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att din fråga består av två delar, dels att du inte tänker skriva på skilsmässopapperna, sedan en allmän fråga om vad som gäller vid bodelning. Jag kommer att börja med att besvara frågan gällande papperna för att sedan gå över till en allmän redogöring gällande bodelning. Tillämplig lag är äktenskapsbalken (ÄktB) som du hittar här.

Skilsmässopapperna

Hur äktenskapsskillnad regleras framgår av 5 kap. ÄktB. Vid en äktenskapsskillnad lämnas skilsmässoansökan in till tingsrätt, på en sådan ansökan krävs det ej att båda parterna har undertecknat. Av 5 kap. 2 § ÄktB framgår det att om endast en av makarna vill skiljas, så har den maken rätt till äktenskapsskillnad först efter en betänketid som är minst sex månader lång. Paragrafen är tillämplig inte bara då makes ansökan om äktenskapsskillnad uttryckligen bestrids av den andra maken utan också då denne inte yttrar sig. Alltså om du i detta fall inte gör något aktivt för att påvisa ditt motstånd till äktenskapsskillnaden eller om du gör det så spelar det i praktiken ingen juridisk roll. Betänketid startar när den make som inte vill skiljas får beskedet om ansökningen från tingsrätten. Om det är så att önskan att ansöka om äktenskapsskillnad kvarstår efter dessa sex månader, måste ett nytt yrkande framställas till tingsrätten. Det måste ske inom ett år. När tingsrätten meddelar dom om äktenskapsskillnad är äktenskapet upplöst.

Sammanfattningsvis: så kan skilsmässan gå igenom även om du beslutar dig för att inte skriva under dessa papper.

Bodelning:

Enligt 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB ska bodelning göras. Bodelning är den delning mellan makars egendom som skall ske vid äktenskapets upplösning vid äktenskapsskillnad. Enligt 10 kap. 1 § ÄktB ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Vad som är giftorättsgods framgår av 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB så är en makens egendom giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom. I 7 kap 2 § ÄktB stadgas vidare att enskild egendom är det som blivit enskild genom äktenskapsförord och gåvor m.m som har förbehåll om att egendomen ska vara enskild.

Utgångspunkten är att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB.) Äktenskapet i sig påverkar inte en makens äganderätt till sin egen egendom. Å andra sidan finns den andre makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde fram tills en bodelning sker. Det innebär att det som är giftorättsgods ingår i en bodelning oavsett vem makarna som är ägare. Angående huset, huset är ert gemensamma då ni som makar tillsammans bott där och kommer ingå i bodelningen oavsett. Det är dock skillnad på sommarstugor och liknande som är för fritidsändamål.

Jag vill dock poängtera att det råder avtalsfrihet vid bodelning. Skilsmässor är ofta påfrestande och innebär ibland svårigheter även juridiskt. Om du känner att detta blir övermäktigt råder jag dig att söka vidare juridisk rådgivning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2796)
2021-05-14 Nyttjanderättsersättning
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?

Alla besvarade frågor (92281)