Äktenskapsskillnad (Skilsmässa) när ingen make är folkbokförd i Sverige

2017-05-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Kan vi skiljas i Sverige är svenska medborgare men folkbokförda på Malta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa) finns reglerad i Äktenskapsbalkens (ÄB) femte kapitel.

Enligt ÄB 5:1 har två makar som är överens om att skiljas rätt till detta. Om någon av makarna begär det, ska dock en betänketid på minst sex månader först löpa innan skilsmässan kan gå igenom. En betänketid ska även löpa för det fall att någon av makarna bor tillsammans med ett barn under 16 år som står under den makens vårdnad.

För det fallet att endast en av makarna skulle vilja skiljas, har den maken rätt att ta ut skilsmässa, men då först också efter att betänketid löpt (ÄB 5:2).

Med hänvisning till vad som anges i lagen, finns det alltså inga hinder för den som vill skiljas att i slutändan få igenom en äktenskapsskillnad. Den enda tröskeln som lagen ställer upp för vissa situationer är kravet på betänketid. Betänketiden kan dock inte mot någon av makarnas vilja sätta stopp för en skilsmässa, utan endast skjuta upp en sådan. I din situation innebär detta således att faktumet att du och din make är folkbokförda på Malta inte berövar er möjligheten att skiljas i Sverige.

För att påbörja er skilsmässa, måste en ansökan om äktenskapsskillnad ges in till domstolen. Eftersom ingen av er är folkbokförda i Sverige, ska ansökan ges in till Stockholms tingsrätt (var dock någon av er den 1 november år 2016 folkbokförda i någon svensk ort, ska ansöka lämnas in till tingsrätten för denna ort). Är ni båda överens om skilsmässa, fyller ni i en blankett om gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och skickar in. Är ni inte överens, får den make som vill skiljas istället fylla i och skicka in en blankett om ansökan om stämning rörande äktenskapsskillnad. Blanketter och mer information hittar ni på Sveriges Domstolars hemsida HÄR.

Skulle er situation vara sådan att lagen kräver att betänketid löper innan skilsmässan kan gå igenom (se ovan), kommer betänketiden att börja löpa när ni gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad hos rätten, alternativt när den ena makens stämning om äktenskapsskillnad delges den andra maken (ÄB 5:3). Att observera är att ert äktenskap inte automatiskt kommer att upplösas vid betänketidens slut, utan minst en av er måste efter betänketiden göra ett yrkande om att er skilsmässa ska fullföljas.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga och om du skulle fundera på något annat är du mer än välkommen att skicka in en fråga till oss igen. Skulle ni i framtiden behöva hjälp med bodelning eller dylikt, kan vi hjälpa er med det HÄR.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?