Äktenskapsskillnad och god man

Enskild skilsmässoansökan vad gäller för tidsregler maken har ej bott tillsammans under de senaste 8 åren p.g.a. sjukdom de senaste 5 åren har maken bott med en annan kvinna. Under hela tiden har han haft hand om sin frus ekonomi. Hon har ansökt om god man för hon misstänker att han ej sköter ekonomin tillfredsställande.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Äktenskapsskillnad - betänketid

I äktenskapsbalken regleras bestämmelser om samlevnad i äktenskap, 1 § ÄktB.

Har makar levt åtskilda under två år har vardera maken rätt till omedelbar äktenskapsskillnad, 5 kap. 4 § äktenskapsbalken (ÄktB). Regeln gäller oavsett om den andra maken motsätter sig äktenskapsskillnad eller om det finns barn under 16 år.

Om ni företer utdrag ut folkbokföringen som visar att ni sedan minst två år är skrivna på olika håll, torde domstolen som regel godta er påstående om särlevnad och meddela dom på äktenskapsskillnad. ( se prop. 1973/32 s. 143-144).

Äktenskapsskillnad – god man

Huruvida en person som har, eller borde ha, god man eller förvaltare är behörig att väcka talan om äktenskapsskillnad får bedömas från fall till fall. (Se 11 kap. 4 och 11 kap. 7 föräldrabalken.) Det är svårt att besvara hur det skulle vara i ert fall eftersom jag inte har tillgång till omständigheterna i ert fall. Jag kan dock förklara gällande rätt.

I RH 2008:33 ansågs mannen vara så dement att han saknade processbehörighet att själva ansöka om äktenskapsskillnad. Det ansågs dock att en god man eller förvaltare borde förordnas för att föra talan åt mannen. Rättsfallet har väckt svåra frågor vilket man kan läsa om boken ” Äktenskap, Samboende och Partnerskap ” av Agell och Brattström. Situationen har kunnat jämföras med vad som gäller för äktenskaps ingående – som anses vara en strikt personlig rättshandling och samtycket kan inte lämnas av annan än den blivande maken. Frågan som har väckts är om motsvarande borde gälla beträffande upplösning av äktenskapet. Det som talar personen inte ska sakna processbehörighet är självfallet att personen i sådant fall aldrig skulle få till stånd en äktenskapsskillnad. Det som talar emot det är att det inte alltid går att fastställa huvudmannens vilja.

Det är som sagt svårt att säga om frun har processbehörighet eftersom jag inte känner till hennes tillstånd men ni kanske kan göra en någorlunda bedömning utifrån rättsfallet och ovannämnda. Ni kan dock även komma in med mer information så kan jag försöka hjälpa er.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000