Äktenskapsskillnad och fullföljd

2016-02-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vad innebär att tingsrätten uppger "klart för dom" som status på mitt ärende? Målet gäller äktenskapsskillnad, ansökan om fullföljande efter betänketid är sedan länge inskickad. Ansökan är inte gemensamt inskickad.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag vet inte vad uttrycket ”klart för dom” har för exakt innebörd och i vilken situation du fått det beskedet men jag ska försöka förklara hur ansökan om äktenskapsskillnad fungerar i de fall då ansökan inte är gemensam.

Frågor om äktenskapsskillnad regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 1:5 ÄktB upplöses ett äktenskap antingen genom den ene makens död eller genom äktenskapsskillnad. Om bara den ena av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har denne enligt 5:2 ÄktB bara rätt till äktenskapsskillnad efter betänketid. Betänketiden är 6 mån. Av 5:3 ÄktB framgår att när betänketiden gått ut krävs det att en av makarna begär fullföljd av skilsmässan för att dom på äktenskapsskillnad ska meddelas. Detta måste göras inom max 1 år från att betänketiden börjar löpa. Om du, som du anger, lämnat in ansökan om fullföljd inom nyss angiven tid så bör det innebära att dom på äktenskapsskillnad meddelats. När domen vunnit laga kraft är äktenskapet upplöst, detta framgår av 5:6 ÄktB.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (951)
2020-09-17 Hur mycket får jag vid äktenskapsskillnad?
2020-09-16 Kan man förkorta betänketiden vid skilsmässa?
2020-09-16 Ska vår skilsmässa föregås av betänketid?
2020-09-15 Betänketid vid skilsmässa med barn från tidigare förhållanden

Alla besvarade frågor (84158)