Äktenskapsskillnad och bodelningsjämkning

2016-01-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hur kan man ta ut skilsmässa från ens Filipinska fru. Vi gifte oss första gången hon var till Sverige, 2013, Nästa gång hon kom till Sverige för permanent boende så stannade hon hos mig i 2 månader innan hon for till Stockholm för att hon ville jobba. Hon har varken givit mig något namn på sin arbetsgivare eller vilken adress hon bor på. Eftersom jag känner att man bara varit hennes biljett till Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svar

Det finns tillsynes inget hinder mot att du ansöker om äktenskapsskillnad. Detta gör du hos tingsrätten (mer info här). Vad beträffar adressen är detta en nödvändig uppgift. Detta är något Skatteverkets folkbokföringsenhet borde kunna hjälpa till med (se vidare här).

I detta fall bör även, med hänsyn till den beskrivna situationen, att du kan vara berättigad till så kallad bodelningsjämkning enligt 12:1 Äktenskapsbalken. Detta innebär att en del av din egendom fråntas bodelningen.

Utredning

Äktenskapsskillnad:

Reglerna om äktenskapsskillnad återfinns i 5 kap Äktenskapsbalken. Det är i huvudsak ett okomplicerat förfarande, men den särskilda betänketiden om sex månader är värd att erinra om. Denna aktualiseras dels i de fall båda makarna begär det eller den ena maken sammanbor med gemensamt barn under 16 år, dels i de fall ena maken vill upplösa äktenskapet. Begärs betänketid måste ett yrkande om äktenskapsskillnad lämnas in senast sex månader från dess att betänketiden löpte ut. Se vidare 5:1-3 Äktenskapsbalken.

Ett undantag till bestämmelsen om betänketid återfinns i 5:4 Äktenskapsbalken. Rätten till betänketid upphör i de fall makarna levt åtskilda i minst två år.

Bodelning:

Sedan äktenskapet har upplöst ska bouppteckning och bodelning äga rum. Huvudregeln i detta förfarande är hälftendelning, sedan egendom för personliga skulder undandragits. Se 11:1-3 Äktenskapsbalken. Som ovan nämnt finns det skäl att upplysa om den särskilda bodelningsjämkningen enligt 12:1 Äktenskapsbalken.

För att en make ska åtnjuta bodelningsjämkning krävs att en traditionell bodelning enligt 11:3 Äktenskapsbalken framstår som oskälig. Makarnas förmögenhetsförhållanden tas givetvis hänsyn till, men även äktenskapets längd. Ett äktenskap som varat kortare tid än fem år anses höra till de fall då bodelningsjämkning kan vara aktuellt.

Avslutande ord

Behöver du ytterligare stöd i ärendet kan du kontakta en jurist kvalificerad inom ditt område, här. Du är även välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Philip Söderberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (965)
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?
2020-10-19 Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?
2020-10-18 När är en skilsmässa befogad?
2020-10-08 Kan jag köpa en bil under skilsmässoprocessen?

Alla besvarade frågor (85288)