Äktenskapsskillnad och bodelning

Jag har bara varit gift i 2 månader men undrar om jag skulle skilja mig nu, vad har vi rätt att kräva från varandra? Min man har ett hus sedan innan men vi har inte skrivit någon enskild egendom. Jag har en bil. Han har skulder sedan innan och jag med. Sedan har vi köpt husbil tillsammans och vi har tagit några kreditlån ihop men dessa står i mitt namn bara. Vad gäller då?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig på din fråga.

Giftorättsgods eller enskild egendom

Först och främst är all er egendom giftorättsgods och ska därför ingå i bodelning vid äktenskapsskillnad, eftersom ingen av er innehar enskild egendom. Detta framgår av 7 kap. 1§ ÄktB. Det spelar alltså ingen roll om din man har ett hus sedan tidigare om huset inte är enskild egendom. Huset ska ingå i bodelningen med stöd av 7 kap. 1§ ÄktB. Även din bil och husbilen ska ingå eftersom det inte är någons enskilda egendom.

Bodelningen

En bodelning ska alltså upprättas enligt 9 kap. 1§ ÄktB om ert äktenskap upplöses. Enligt 9 kap. 2§ ÄktB framgår att utgångspunkten i bodelningen ska vara i egendomsförhållandena dagen då talan om skilsmässa väcks. I 10 kap. 1§ ÄktB föreskrivs att all makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelning. Undantagna från bodelningen är dock t.ex. kläder och andra föremål i skälig omfattning, som maken har uteslutande till sitt personliga bruk enligt 10 kap. 2§ ÄktB.

Andelar i boet

När en bodelning sker ska era andelar i boet beräknas, vilket framgår av 11 kap. 1§ ÄktB för att sedan kunna fördela vem som ska få vad av giftorättsgodset. I 11 kap. 2§ ÄktB ska så mycket avräknas från varje makes giftorättsgods att det täcker skulderna som respektive make har. Alltså ska varje makes skulder täckas av det egna giftorättsgodset så mycket som det går. Om en av er makar skulle ha mer skulder än tillgångar kommer denne gå in i bodelningen med 0 kr. Att skuldtäckningen görs först framgår av 11 kap. 3§ ÄktB och därefter ska det som kvarstår delas lika mellan er makar, vilket kallas likadelningsregeln. Andelsberäkningen avser endast det ekonomiska värdet på giftorättsgodset.

Egendomens fördelning på lotter

Efter att varje makes andel i boet har beräknas ska egendomen fördelas på lotter och fördelningen resulterar i vilken egendom ni makar har rätt till vardera, enligt 11 kap. 7§ ÄktB. En utgångspunkt i lottläggningen är att varje make ska få så mycket egendom så det överensstämmer med dennes andel i boet. Vidare föreskrivs det i 11 kap. 8§ ÄktB att den bäst behövande make har rätt till bostaden på sin lott. Således skulle du kunna ha rätt till bostaden, men endast om det skulle anses som skäligt med hänsyn till er situation. Ett exempel skulle kunna vara om det är svårare för dig att hitta en ny bostad. Om du skulle få rätt till bostaden skulle du enligt 11 kap. 10§ vara tvungen att ersätta din ex-man ekonomiskt så att ni får lika stor ekonomisk utdelning efter bodelning.

Jämkningsmöjlighet

Slutligen finns det en möjlighet till jämkning vid bodelning i 12 kap. 1§ ÄktB. Denna bestämmelse tillämpas om resultatet vid en hälftendelning av giftorättsgodset skulle bli oskälig, ifall den ena maken skulle överlämna en stor mängd egendom till den andre. I dessa fall har maken med bättre ekonomi rätt till mer av sitt giftorättsgods. Hänsyn tas här bl.a. till äktenskapets längd och era ekonomiska förhållanden. Då ni endast varit gifta i två månader skulle bestämmelsen därför kunna aktualiseras i ert fall, eftersom ett kortvarigt äktenskap föreliggger om makarna varit gifta i mindre än fem år. Om ni tidigare varit samboende räknas dock den tiden in i beräkningen. Makarna har en växande rätt till giftorättsgodset upp till fem år, då hälftendelningen sker när de varit gifta i fem år. I ditt fall skulle du således ha rätt till 2/60 efter hälftendelningen, där 2 symboliserar era gifta månader och 60 symboliserar fem år beräknat i månader.

Kreditlån

Gällande kreditlånen som ni har tagit i ditt namn gäller bestämmelserna i ÄktB 11 kap. 3§ som tidigare nämnts. Eftersom lånet endast står på dig är det personligt och lånet ska dras av från dina tillgångar. Därefter ska tillgångarna som du har kvar läggas ihop med din makes giftorättsgods, där era gemensamma tillgångar delas enligt hälftendelningsprincipen. Således räknas lånet som du tagit i ditt namn av innan bodelningen och lånet ska betalas av dig som står på det, då din make inte är medsökande till lånet och är således inte betalningsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil WellanderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”