Äktenskapsskillnad och bodelning

Vad händer nu när min man har skickat in en stämningsansökan på mig för att jag inte skrev på skiljsmässopapprena. Vad kommer att hända nu? Vad ska jag göra nu? Vad kommer att hända med vårat hus?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Vad kommer att hända nu?

Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Om du inte har skrivit på några papper för skilsmässan börjar en betänketid på 6 månader att löpa från den dagen du får meddelande om att han har skickat in en stämningsansökan (14:4).

När betänketiden på 6 månader är över måste du eller din make framställa yrkande om äktenskapsskillnad i domstol för att äktenskapet ska upplösas. Detta yrkande ska göras inom 6 månader från att betänketiden på 6 månader har löpt ut. Framställer ingen av er yrkande efter betänketiden så kommer inte äktenskapsskillnad att meddelas och äktenskapet kommer såldes inte att upplösas. Skulle din make framställa yrkande om äktenskapsskillnad innan sexmånadersbetänketiden har löpt ut, kommer domstol ej bevilja den.

"Vad ska jag göra nu?"

Dessa 6 månader som betänketiden löper under är just till för att ni ska kunna ställa om. Ni bör diskutera kring vissa angelägenheter och därefter upprätta en bodelning.

Vad kommer hända med huset och vad ingår i er bodelning?

Under förutsättning att huset är giftorättsgods så ska det ingå i en eventuellt bodelning. Vad som ska ingå i en bodelning är beroende av vilken klassificering egendomen har. Det som är giftorättsgods, ska ingå i bodelningen (10:1), det som är enskild egendom ska lämnas utanför bodelningen (7:2). Vid bodelning beräknas "makarnas andel i boet". Det som sker då är att respektive makes skulder avräknas från dennes giftorättsgods och det som sedan återstår av giftorättsgodset läggs samman för att sedan delas lika mellan er.

För att just besvara din fråga angående huset så enligt 11 kap 8 § äktenskapsbalken framgår det att den make som bäst behöver bostaden har rätt att överta huset. Här brukar särskild hänsyn tas till om det finns barn i äktenskapet. Den av er som får huset, ska räkna av det på sin lott av giftorättsgodset, och om det behövs även kompensera den andra maken så att ni får lika delar av giftorättsgodset. Kommer ingen av er att ta över huset, ska det säljas och den köpesumma ni får för huset ska delas lika mellan er.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000