Äktenskapsskillnad när äktenskapet ingicks utomlands

2019-01-25 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag är gift i Grekland. Vad gäller om jag vill skiljas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man gift sig enligt utländsk lag, finns reglerna om äktenskap i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap.

För att kunna skilja sig i Sverige fordras att äktenskapet är giltigt även i Sverige. Av 1 kap. 7 §, framgår att äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige, förutsatt att det var giltigt i den stat där det ingicks. Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om du är svensk medborgare och har hemvist här i Sverige, alternativt tidigare har haft hemvist här enligt 3 kap. 2 § 2 punkten. Talan om äktenskapsskillnad prövas sedan enligt svensk lag, vänligen se 3 kap. 4 §.

Har du fler frågor är du välkommen att ställa dessa i kommentarsfältet nedan.

Vänligen,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (768)
2019-05-26 Försörjningsstöd efter separation
2019-05-23 Ingår löner, bonusar, optioner etc. som inte ännu utbetalats i bodelningen vid äktenskapsskillnad?
2019-05-20 Exmake gömmer tillgångar
2019-05-14 Kan jag ge bort min bostadsrätt innan skilsmässa så min fru inte får ta del av den?

Alla besvarade frågor (69302)