FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad09/05/2017

Äktenskapsskillnad med part utanför EU

Jag vill skilja mig från min man som är från Tanzania. Vi gifte oss på svenska ambassaden i Dar es Salaam. Jag bor åter i Sverige och han bor fortfarande i Tanzania. Hur gör jag? Vilka papper behövs? Jag är svensk medborgare och han Tanzania.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstått det rätt har du ingått äktenskap med en man i Tanzania, nu önskar du ta ut skilsmässa.

Tillämplig lagstiftning på området är lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förkortat IÄL.

Enligt 1:7 1 st. IÄL erkänns ett utländskt äktenskap i Sverige om det är giltigt i den stat som det ingicks i.

I svensk rätt kan ett äktenskap bara upplösas genom äktenskapsskillnad.

En svensk domstol är behörig att pröva frågan om äktenskapsskillnad när kärande (du i det här fallet) är svensk medborgare och har hemvist i riket. 3:2 IÄL

När en svensk domstol prövar din ansökan om äktenskapsskillnad tillämpas svensk lagstiftning. 3:4 st 1. IÄL

I det här fallet är det 5:2 äktenskapsbalken, om en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad har man rätt till detta efter en betänketid på 6 månader.

Skulle din motpart inte vilja delges eller medverka till äktenskapsskillnaden kommer domstolen att utse en god man åt honom. 18:1 ÄktB.

Skilsmässan kommer att bli giltig i Sverige oavsett hans inställning.

Här kommer en länk till domstolsverket, med information om vilka blanketter du behöver skicka in.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare