Äktenskapsskillnad i Sverige om gift i USA

2020-10-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej,När jag var yngre så träffade jag en amerikan här hemma i Sverige. Vi blev kära och jag flyttade med honom till USA. Där gifte vi oss med tiden för att jag skulle få möjlighet att stanna. När jag för ett par år sedan var hemma i Sverige så fick jag veta att han var otrogen och vi gjorde då slut på distans och jag åkte aldrig tillbaka till USA helt enkelt. Jag har inte orkat ta tag i det hela eftersom han är så svinaktig och vägrar att hjälpa mig att genomföra skilsmässan (även fast han också vill det egentligen). Jag har sedan jag flyttade tillbaka till Sverige träffat en fantastisk kille som jag bor sambo med och dessutom har ett barn ihop med och jag känner att jag nu borde/måste/vill ta tag i skilsmässan med mitt ex. Men hur tusan går man till väga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man gifter sig utomlands gäller reglerna i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap (LIF).

För att du ska kunna skilja dig här i Sverige krävs det att äktenskapet anses giltigt i den stat där det ingicks för att det ska anses giltigt i Sverige. Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i Sverige om t ex någon av makarna var under 18 år när de ingick äktenskapet (1:8a LIF). Jag förutsätter att ert äktenskap i USA ingåtts lagenligt och är giltigt.

Om äktenskapet är giltigt i USA och Sverige innebär detta att äktenskapsskillnad kan behandlas här i Sverige. För att ett äktenskapsmål ska få tas upp av svensk domstol förutsätts att du är svensk medborgare och har hemvist i Sverige, alternativt tidigare haft hemvist i Sverige (3:2 LIF). Ansökan om äktenskapsskillnad i svensk domstol görs på papper som inskickas till den tingsrätt din ort/kommun tillhör. Blanketter för ansökan finns på Sveriges Domstolars hemsida. Vill du få mer juridisk hjälp med ansökan om äktenskapsskillnad kan jag rekommenderar att du bokar tid med någon av våra jurister, klicka HÄR för att göra detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1052)
2021-06-16 Tidpunkten för bodelning
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?

Alla besvarade frågor (93232)