Äktenskapsskillnad i internationella förhållanden

2020-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Jag har en god vän. Hon är Filippinsk medborgare. Hon gifte sig på Filippinerna med en man boende i Sverige. Tyvärr kunde han inte ta henne till Sverige eftersom han inte hade råd. Efter ett tag gick äktenskapet i stöpet och de är nu separerade, han bor i Sverige och hon på Filippinerna. Hon har träffat en ny man, men han kan inte ta henne till Sverige eftersom hon är gift. Hur skall hon gå tillväga? Kan hennes svenske make ansöka om skilsmässa, och i så fall måste hon komma till Sverige för det ändamålet? Hon sitter i en besvärlig situation, hon kan inte skilja sig på Filippinerna (skilsmässa är förbjuden där) och kan därför inte heller flytta till sin nye pojkvän i Sverige. Hur skall hon göra? Hon är djupt olycklig över sin situation Kan ni ge råd?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring äktenskapsskillnad i internationella situationer finns i Bryssel II förordningen (Bryssel II).

Jag tolkar din fråga som att de båda makarna är överens om att de vill skilja sig.

De kan då göra en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Denna får göras i land där någon av makarna har hemvist. (Artikel 3.1.a. Bryssel II) Då mannen har hemvist i Sverige, får de göra en sådan ansökan vid svensk domstol. Detta är den enklaste lösningen.

Kvinnan kan även själv ansöka om äktenskapsskillnad i svensk domstol enligt samma bestämmelse. Mannen kan också göra en egen ansökan till svensk domstol, om han varit bosatt här i minst ett år omedelbart innan ansökan görs.

Ansökan om äktenskapsskillnad görs till tingsrätten på den ort i Sverige där mannen har sin hemvist. För mer information kring hur ansökan går till, hänvisar jag till den behöriga tingsrätten.


Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,
Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1028)
2021-04-10 Kan man återkalla en ansökan om äktenskapsskillnad?
2021-04-09 När kan det beslutas om kvarsittningsrätt?
2021-04-06 Är ett giftermål i Las Vegas giltigt i Sverige?
2021-04-05 Hur gör man med det gemensamma huset vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (91059)