Äktenskapsskillnad, betänketid och bodelning

2017-08-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag vill skiljas men inte han. Vi har barn över 18 år, man ha betänketid på ett halvår?Han vill inte heller skriva under skilsmässopappret, kan jag ändå skicka in det? Räcker det att skicka in mitt personbevis då eller ska även hans bevis skickas med?Vi äger en villa gemensamt som jag vill sälja men inte han. Han har ingen möjlighet att köpa ut mig heller. Har jag rätt att sälja den utan hans samtycke under betänketiden eller är det. först efter bodelningen som detta kan komma ifråga eller hur går man tillväga?Om jag tar en lägenhet under betänketiden, måste jag betala både hyran för den och omkostnader/lån för huset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller om betänketiden vid en skilsmässa?

Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Betänketiden räknas från olika tidpunkter beroende på hur ansökan har gått till. Om båda hade varit överens om att skiljas och ni då inte har några barn under 16 år som boende hos er, skulle en skilsmässa kunna meddelas omgående, alltså utan betänketid.

Hade ni gemensamt skickat in en ansökan om skilsmässa (äktenskapsskillnad) där ni kommer överens att ni ska ha en betänketid, börjar betänketiden löpa från den dag ansökan kom in till domstol.

Han vill inte heller skriva under skilsmässopappret, kan jag ändå skicka in det?

Ja det kan du. I ditt läge är det bara du som vill skiljas. Då räcker det med att du skickar in en ansökan om äktenskapsskillnad. Vad som händer om han inte skriver på papprena är att skilsmässan kommer föregås av en betänketid. Betänketiden kommer börja löpa från den dagen din man får meddelande om att du har skickat in en stämningsansökan om skilsmässa (14:4). Så förhåller han sig passiv eller vägrar skriva på papper så är det en sex månaders betänketid som börjar löpa från den dag din man blir delgiven av tingsrätten.

När betänketiden är över måste du eller din make, om någon av er fortfarande vill skiljas, framställa yrkande om det i domstol för att äktenskapsskillnad ska meddelas (detta ska göras inom ett år från att betänketiden börjat löpa).

Räcker det att skicka in mitt personbevis då eller ska även hans bevis skickas med?

Det räcker med att fylla i uppgifterna i blanketten för äktenskapsskillnad som ska skickas till tingsrätten. Du hittar följande information här, och du ska använda dig av den blankett där ni inte är överens, du hittar den här.

Vi äger en villa gemensamt som jag vill sälja men inte han. Han har ingen möjlighet att köpa ut mig heller. Har jag rätt att sälja den utan hans samtycke under betänketiden eller är det. först efter bodelningen som detta kan komma ifråga eller hur går man tillväga?

Först måste en bodelning ske. Du kan inte sälja villan utan hans samtycke eftersom att det är er gemensamma bostad (se 7 kap 5 § Äktb) Det är alltså först efter bodelning som ni kan avgöra om bostaden ska säljas eller inte. Bodelning och det som ska bodelas sker och bestäms med utgångspunkt från den dag då hans talan om äktenskapsskillnad väcktes, alltså när hans stämningsansökan kom in till rätten. Då kan man säga att man fryser tiden (kallas för den ”kritiska dagen”) och all egendom, tillgångar och era skulder ni har vid denna tidpunkt, ska ingå i bodelning. (det spelar alltså ingen roll om det uppkommer nya skulder eller kommer in nya tillgångar efter denna tid, utan dessa ska som utgångspunkt i så fall lämnas utanför bodelningen)

Bodelning brukar ske efter att äktenskapet har blivit upplöst. Ni kan när som helst efter denna tidpunkt begära bodelning. Det finns inga tidsramar för när bodelningen ska ske eftersom att man ändå utgår från ”kritiska dagen”. Men normalt sätt är att man brukar göra det relativt omgående efter att äktenskapet är upplöst. Det finns även en möjlighet att göra bodelningen under betänketiden om detta begärs av en av makarna, vilket innebär att ni inte behöver vänta på att betänketiden ska löpa ut för att få bodelning till stånd. (9:4)

Vad ingår i bodelningen?

Allt är beroende på vilken klassificering egendomen har. Det som är giftorättsgods, ska ingå i bodelningen (10:1). Troligtvis är villan giftorättsgods. Det som är enskild egendom ska lämnas utanför bodelningen. Vid bodelning beräknas "makarnas andel i boet", det som sker då är att respektive makes skulder avräknas från dennes giftorättsgods så att de skulder som fanns den dag då talan om äktenskapsskillnad täcks. Det som sedan återstår efter att avdrag för skulderna har gjort är att giftorättsgodset läggs samman för att sedan delas lika mellan er. Har han inga större tillgångar utan det mesta värdet ligger i huset. Så kan huset behöva säljas för att täcka skulderna. Men detta sker då efter en eventuellt bodelning.

Om jag tar en lägenhet under betänketiden, måste jag betala både hyran för den och omkostnader/lån för huset?

Ja det kommer du att behöva göra. Du har fortfarande ett ansvar för de skulder du har eller drar på dig blir betalda. Men vid en eventuellt försäljning av huset får ni hoppas på att lånen blir lösta!

Har du fler frågor är det bara att höra av sig!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1072)
2021-07-29 Får min man sälja det gemensamma bohaget?
2021-07-29 Skilsmässa tingsrätten utländsk medborgare?
2021-07-26 Hur fördelas makarnas egendomar vid skilsmässa?
2021-07-26 Kan min man jämka en kontantinsats på vår lägenhet vid en bodelning?

Alla besvarade frågor (94606)