Äktenskapsskillnad

2014-12-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
vilken datum gäller när bara den ena parten har begärt skillsmässa till tingsrätten är det när det inkommer från den som ansöker eller när motparten skriver under delgivningskvittot
SVAR

Hej!

För äktenskapsskillnad räcker det för det första att en av makarna initierar det, därav så ska exempelvis egendomsförhållanden vid dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes ligga till grund för bodelningen. Se 9 kap. 2§ äktenskapsbalken (ÄktB). Således gäller i detta fall dagen för ansökan om äktenskapsskillnad och inte då motparten skriver under delgivningskvittot.

Det ska märkas att detta måste skiljas från den situation då betänketid ska löpa. Sådan betänketid ska löpa om någon av dem bor varaktigt med barn under 16 år som står under dess vårdnad eller om endast en av makarna vill upplösa äktenskapet. 5 kap. 1§, 2§ ÄktB.

Denna betänketid löper från och med att makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller då yrkandet om äktenskapsskillnaden delges den andra maken. 5 kap. 3§ ÄktB. Här löper således betänketiden från det att den andra maken delgivits. 

Det beror således på i vilket sammanhang man vill fastställa att en viss tid löper. 

Vänligen,

Christopher Escalante
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (924)
2020-07-08 Hur gör man för att få tag på en dom om äktenskapsskillnad?
2020-07-07 När har en skilsmässa utan betänketid gått igenom?
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?
2020-07-01 Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.

Alla besvarade frågor (81772)